De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Open access

Samenvatting

Zowel de bollentelers, als de biodiversiteit en de bodemgesteldheid van hun akkers in de bollenstreek staan onder druk. Dit komt door de toenemende regeldruk van de wetgeving en van het Europees landbouwbeleid. De laatste jaren zijn er steeds meer onderzoeken naar het toepassen van strokenteelt in de akkerbouw, meer specifiek ook in de bollenteelt. Door de steeds veranderende wet- en regelgeving is het een verantwoordelijkheid van de telers om duurzame alternatieven teeltmethoden op een juiste manier toe te passen. Strokenteelt is een van deze alternatieve teeltmethode.Naturalis heeft opdracht tot onderzoek gegeven waaruit de volgende hoofdvraag is afgeleid: Waarom kan strokenteelt bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit en de verduurzaming van de bollenteelt in de bollenstreek?Bij het beantwoorden van de hoofdvraag wordt geconcludeerd dat door het creëren van gewasvariatie, jaarronde gewasbedekking en kruidenrijke vegetatie strokenteelt een geschikt habitat biedt voor functionele agrobiodiversiteit en algemene biodiversiteit, waarmee strokenteelt bijdraagt aan het verduurzamen van de bollenteelt in de bollenstreek. Wanneer telers overstappen naar een de duurzamere teeltmethode als strokenteelt, zal er een reductie in het saldo ontstaan, hetgeen gecompenseerd dient te worden door overheidssubsidie, door keurmerken of door een verdienmodel uit de markt.Verder onderzoek is nodig om een optimaal strokenteeltplan te ontwikkelen en een beter beeld te krijgen van de effecten van strokenteelt op de biodiversiteit in de bollenteelt. Een experimentele uitvoering van strokenteelt is nodig om de effectiviteit van natuurlijke bestrijders in de bollenteelt te onderzoeken, om op deze manier te weten te komen of natuurlijke vijanden in staat zijn virusverspreiding te voorkomen en om de populaties van deze plaaginsecten voldoende te onderdrukken. In dit vervolgonderzoek dienen tevens de interacties tussen de bolgewassen onderling en het effect op de biodiversiteit in kaart gebracht te worden. Daarnaast dient onderzoek verricht te worden naar de wijze waarop het saldotekort verminderd en/of opgeheven kan worden.

Toon meer
OrganisatieHAS Green Academy
AfdelingTuinbouw en Akkerbouw
Toegepaste Biologie
Datum2023-03-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk