De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ongeremd begrensd

Mandala's als beeldend therapeutische interventie ter bevordering van inhibitie bij een sbo-leerling met ADHD

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ongeremd begrensd

Mandala's als beeldend therapeutische interventie ter bevordering van inhibitie bij een sbo-leerling met ADHD

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op de Fiduciaschool, een school voor speciaal basisonderwijs in Groningen, is het therapeutenteam altijd op zoek naar nieuwe werkbare methoden om extra ondersteuning te kunnen bieden aan de leerlingen. Hierin kunnen ook beeldende methoden een uitkomst bieden. Het doel van dit onderzoek is om daar middels een systemische N=1 studie een bijdrage aan te kunnen leveren. Het onderzoek richt zich op ADHD, een veel voorkomende problematiek op het sbo, en zoomt daarbij in op het impulsiviteitsaspect. Literatuuronderzoek wijst uit dat het maken van mandala's bij kinderen met ADHD impulsief gedrag kan verlagen.

Zodoende is de volgende onderzoeksvraag is opgesteld: "In welke mate heeft het werken met mandala's als vaktherapeutische interventie resultaat op het inhibitievermogen van Niels, een 9-jarige sbo-leerling met ADHD?"
Om hier antwoord op te kunnen geven is middels de Stroop Kleur-Woord Test interferentiecontrole bij de cliënt gemeten, en is waargenomen inhibitiegedrag van de cliënt bevraagd bij het systeem (moeder, stiefmoeder, leerkracht) middels een vragenlijst en een halfgestructureerd interview.

Uit de resultaten van de Stroop-test is een kleine maar insignificante verbetering van de interferentiecontrole waargenomen, de cliënt viel bij beide metingen binnen het gemiddelde van de normgroep. Het systeem heeft weinig tot geen verbetering in inhibitie waargenomen. Uit de na-interviews met de netwerkleden bleek dat er ten tijde van de nameting externe factoren vanuit de thuissituatie sterk van invloed waren op het inhibitiegedrag van de cliënt. Hierdoor is er van eventuele verandering naar aanleiding van de mandala-interventie niks gemerkt en kunnen geen conclusies getrokken worden over enig resultaat van de interventie.

Op basis hiervan wordt aanbevolen om meer onderzoek te doen naar de inzet van mandala's bij kinderen met ADHD en zodoende toch meer inzicht te krijgen in mogelijke resultaten die deze interventie kan leveren op het inhibitievermogen.

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheidszorg
PartnersSBO Fiduciaschool Groningen
Datum2018-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk