De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Affectregulerende Vaktherapie: Een procesevaluatie

Een praktijkonderzoek naar de uitvoering van de methode Affectregulerende Vaktherapie en de ervaring van uitvoerders en deelnemers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Affectregulerende Vaktherapie: Een procesevaluatie

Een praktijkonderzoek naar de uitvoering van de methode Affectregulerende Vaktherapie en de ervaring van uitvoerders en deelnemers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De methode Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) is in 2016 ontwikkeld door het
Kennisnetwerk ArVT en is een methode voor kinderen van vier tot twaalf jaar met
problematische gehechtheid. Er zijn voor deze doelgroep weinig behandelmethoden
beschikbaar en daarom zou de ArVT-methode een methode kunnen zijn die goed aansluit.
Echter is er onvoldoende onderzoek gedaan naar de werking van de methode, waardoor het
niet opgenomen kan worden als effectieve behandelmethode in erkende databases.
Hierdoor blijft de inzet van de methode beperkt. Daarom is er een procesevaluatie
uitgevoerd. Dit onderzoek betreft een deelonderzoek van een procesevaluatie en draagt bij
aan het promotie onderzoek van Bosgraaf, zij doet promotieonderzoek en werkt toe naar een
effectmeting. Er is onderzoek gedaan naar de uitvoering, succes- en faalfactoren en
tevredenheid bij uitvoerders en deelnemers van de behandelmethode Affectregulerende
Vaktherapie (ArVT). Dit onderzoek evalueert door middel van de ervaringen van deze
respondenten, de sterke en zwakke aspecten van de methode. Voor het uitvoeren van de
procesevaluatie is de volgende hoofdvraag opgesteld: In hoeverre wordt de ArVT-methode
uitgevoerd volgens plan en hoe wordt de uitvoering van de ArVT-methode ervaren door
therapeut, cliënt en netwerk? Om de hoofdvraag te beantwoorden is er gebruik gemaakt van
zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Als eerste is er filmmateriaal
geobserveerd en beoordeeld om te meten of de interventies van de ArVT-methode worden
uitgevoerd volgens plan. Vervolgens is er door middel van enquêtes gemeten hoe de
tevredenheid van cliënten en netwerkleden is en zijn er interviews uitgevoerd wat de succes en faalfactoren zijn van de methode. Met de interviews is tevens gemeten hoe de ervaring
van therapeuten, cliënten en netwerkleden is met de methode. Hieruit is naar voren
gekomen dat de interventies binnen de methode worden uitgevoerd zoals deze staan
beschreven, alleen de laatste fase van de methode blijft hierin achter. Uit de enquêtes is
gebleken dat de tevredenheid onder deelnemers hoog is. Ook blijkt uit de resultaten van de
interviews dat de methode meer succesfactoren dan faalfactoren heeft en dat beiden,
uitvoerders en deelnemers een positieve ervaring hebben met de uitvoering van de ArVT methode. Het belangrijkste discussiepunt is dat het onderzoek op dit moment niet voldoet
aan de eisen van het aantal respondenten wat nodig is voor een procesevaluatie. Een
aanbeveling is om het onderzoek te herhalen om zo wel aan deze eis te voldoen.
Keywords: Hechting, procesevaluatie, Affectregulerende vaktherapie (ArVT), Vaktherapie,
gedrag en emotionele problemen, kinderen en adolescenten

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheidszorg
Datum2020-08-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk