De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar inzet verrijkingsmateriaal bij hoogbegaafden op de stageschool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar inzet verrijkingsmateriaal bij hoogbegaafden op de stageschool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op een basisschool voor jenaplanonderwijs blijkt dat veel leerkrachten vaak niet goed weten hoe en waarmee ze moeten handelen met hoogbegaafde kinderen. Er worden veel belemmeringen ondervonden bij het vinden en inzetten van verrijkingsmaterialen bij hoogbegaafde leerlingen. Daarbij gaat het om kennis van en over het materiaal en kennis over hoogbegaafdheid. Bij onderzoeksgroep de ‘Apenrots’, een middenbouwgroep (3/4/5), komt een aantal zaken naar voren: de hoogbegaafde kinderen komen slecht tot werken, het kost de leerkracht erg veel tijd, en de leerkracht ziet dat het aanbod voor twee van deze kinderen veel te makkelijk lijkt te zijn. De leerlingen zorgen hierdoor veel voor onrust. De leerkracht zou graag aanpassingen willen doen, maar is bang dat hierdoor hiaten vallen in de reguliere leerlijn.
Uit de theorie blijkt dat er bij de leerkrachten eerst kennis dient te zijn over hoogbegaafdheid: wat is hoogbegaafdheid, hoe leert een hoogbegaafde, wat is verrijking, hoe biedt de school het aan en wat is de rol van de leerkracht? Er wordt gesteld dat de meeste hoogbegaafde kinderen pas beginnen met leren als zij verrijking krijgen aangeboden. Verrijking kan op verschillende manieren worden vormgegeven waarbij het van belang is dat is onderwijsaanpassingen plaatsvinden: compacting en verrijking. Het verrijkingsaanbod dat wordt gedaan moet aansluiten bij de leereigenschappen van de hoogbegaafde leerlingen, het moet aansluiten bij de interesses van het kind en daarnaast is het van belang dat de verrijking goed te implementeren valt in het werkplan van zowel de leerling, de leerkracht als de school. De rol van de leerkracht is essentieel in het leerproces.
Op basis van de theorie is op de school een onderzoek uitgevoerd naar het huidige verrijkingsmateriaal en hoe dit ingezet kan worden om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeftes van hoogbegaafde leerlingen. Door middel van een inventarisatie van het materiaal, een analyse van de geschiktheid van het materiaal en een enquête gericht op de inzet van het huidige materiaal, is uiteindelijk een analyse gemaakt van een weekplan om te kijken waar mogelijkheden zijn voor de inzet van de geschikte verrijkingsmaterialen. De beoogde uitkomst van het totale onderzoek is om de leeropbrengst voor hoogbegaafden te vergroten.
Uit de resultaten van het praktijkonderzoek blijkt dat veel materiaal aanwezig is om in te kunnen zetten als verrijking, maar dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. (door de leerkrachten van de verschillende stamgroepen op de school.) Ook kan er behoorlijk veel ruimte worden gecreëerd na compacting in het ritmisch weekplan van de onderzoeksgroep. Er worden echter de nodige belemmeringen ondervonden die een rol zouden kunnen spelen bij de inzet.
Met dit onderzoek zou de school verder stappen kunnen zetten richting het inzetten van het huidige verrijkingsmateriaal. Geconcludeerd zou kunnen worden dat het verrijkingsmateriaal kan worden ingezet mits de juiste begeleiding kan worden geboden door de leerkrachten, zoals genoemd in de aanbevelingen.
Een aantal punten staan daarbij nog wel ter discussie, zoals de kennis en het inzicht bij de leerkrachten, de verschillende aanbevelingen die worden gedaan, het kijken naar compacting schoolbreed en de punten voor een vervolgonderzoek over hoogbegaafdheid binnen de school

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingOpleiding tot Leraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie Primair Onderwijs
Datum2019-12-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk