De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leerling betrokkenheid verhogen in Bali

Een onderzoek naar de verhoging van de leerling betrokkenheid tijdens Engelse lessen op

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leerling betrokkenheid verhogen in Bali

Een onderzoek naar de verhoging van de leerling betrokkenheid tijdens Engelse lessen op

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Gedurende de periode september 2014 – februari 2015 is er onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van de leerlingen van het Slukat Learning Center te Keramas, Bali met een leeftijdsgroep van negen tot en met dertien jaar. Met dit onderzoek is getracht de betrokkenheid in kaart te brengen en deze tijdens de Engelse lessen te verhogen. De reden voor dit onderzoek betreft het beschikken over onwetendheid van het verhogen van de betrokkenheid van leerlingen, dat voortkomt uit constatering van observaties, waarbij duidelijk werd dat niet alle leerlingen betrokken deelnemen tijdens de lessen.

Er is literatuur onderzoek gedaan naar het belang van betrokkenheid, factoren die dit bevorderen, leerkrachtgedrag dat betrokkenheid van leerlingen kan stimuleren en de rol die ervaringsgericht onderwijs hierbij kan spelen. Naast literatuuronderzoek zijn er verschillende observaties en interviews afgenomen bij de leerlingen van vier klassen van het Slukat Learning Center. Tevens is er gewerkt met de kijkwijzer van Conexus (2012), waar het leerkrachtgedrag met betrekking tot de betrokkenheid getest kon worden.
Naar voren is gekomen dat betrokkenheid empowerend werkt, waardoor leerlingen in staat gesteld worden om optimaal gebruik te maken van hun eigen talenten en capaciteiten wat bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. Er zijn zeven factoren die de betrokkenheid van de leerlingen van het Slukat Learning Center in Bali kunnen verhogen. Uit onderzoek blijkt dat het inspelen op de leef- en belevingswereld van de kinderen hier een grote rol bij speelt. Ook zijn er pedagogisch-didactische handelingen naar voren gekomen waar de leerkracht door middel van het gebruiken van de kijkwijzer bij zijn lessen mee kan werken, om daarmee het leerkrachtgedrag op de zeven betrokkenheid verhogende factoren af te stemmen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te werken met ervaringsgericht onderwijs, dat uitgaat van betrokkenheid en het welbevinden van leerlingen en tegelijker tijd de zeven betrokkenheid verhogende factoren toepast.

Er kan geconcludeerd worden dat de betrokkenheid van de leerlingen van het Slukat Learning Center in Bali verhoogd kan worden door tijdens de Engelse lessen de zeven betrokkenheid verhogende factoren toe te passen en te werken met de kijkwijzer van Conexus, die in de bijlage 4 is opgenomen. Voor het werken met de betrokkenheid verhogende factoren wordt er verwezen naar het hoofdstuk resultaten en de bijlagen van dit onderzoek.

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingOpleiding tot Leraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie Primair Onderwijs
Datum2015-05-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk