De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dyslexie en een tweede taal

In welke mate zijn hulpmiddelen en interventies binnen de taalverwering effectief om de lees- en schrijfvaardigheden in de tweede taal Engels van leerlingen met gediagnosticeerde dyslexie te verbeteren?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Dyslexie en een tweede taal

In welke mate zijn hulpmiddelen en interventies binnen de taalverwering effectief om de lees- en schrijfvaardigheden in de tweede taal Engels van leerlingen met gediagnosticeerde dyslexie te verbeteren?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek is de visitekaart van de vrije minor “SEN” onder begeleiding van Peter Geerdink, docent aan de Stenden Hogeschool, Pabo Emmen. In dit onderzoek worden aanbevelingen gegeven over hulpmiddelen die bij het leren lezen en schrijven van de tweede taal Engels kunnen worden ingezet. Het doel van mijn onderzoek is om aanbevelingen te kunnen geven op het didactische en pedagogische vlak. Hierdoor kan de leerkracht het lees-en schrijfproces van dyslectische kinderen goed begeleiden. Er wordt ook rekening gehouden met de linguïstische aspecten van het eerste taalverwervingsproces en de oorzaken van dyslexie.
Met behulp van een literatuurstudie en een deskresearch worden in hoofdstuk 4.1 de wetenschappelijke aspecten van taalverwerving beschreven. Daarbij heb ik me beziggehouden met de aspecten van het taal- en spraakontwikkelingsproces (4.1.1), belangrijke eigenschappen van ouders om de taalverwerving te stimuleren (4.1.2), de voorwaarden van een normale verbale taalontwikkeling van kinderen (4.1.3) en strategieën die kinderen tijdens de taalverwerving gebruiken (4.1.4).
Hoofdstuk 4.2 gaat over het thema dyslexie. Het accent ligt daarbij op de definitie (4.2.1), de verschijnselen (4.2.2), de oorzaken (4.2.3) en de diagnose (4.2.4).
In hoofdstuk 4.3 wordt de uitvoering in de praktijk op grond van de literatuur beschreven.
Hoofdstuk 4.4 gaat over het veldonderzoek, bestaande uit de uitkomsten van de gerichte observatie (4.4.1) en een beschrijving van de opname van een gelezen tekst in het Duits en in het Engels (4.4.2). Ook de uitkomsten van de interviews van de leerkrachten van de basisschool in Duitsland (4.4.3), de leerkracht van het voortgezet onderwijs (4.4.4) en de logopediste (4.4.5) worden beschreven. De uitkomsten hiervan maken duidelijk dat het taalverwervingsproces per kind verschillend is en afhankelijk is van een aantal aspecten van de omgeving van het kind. Op basis hiervan kan de school individueel op de kinderen ingaan.
De conclusie maakt uiteindelijk duidelijk dat taalverwerving een individueel proces is waarbij een aantal aspecten uit de omgeving bepalend zijn voor de ontwikkeling. Er kan geconcludeerd worden dat er een samenhang is tussen de moedertaal en de tweede taal Engels. Als kinderen een taalprobleem, zoals dyslexie, in hun moedertaal hebben, dan hebben de kinderen ook problemen bij het leren lezen en schrijven van een tweede taal. Volgens de logopediste hebben deze kinderen veel herhaling en ondersteuning nodig om zich de tweede taal eigen te maken. De begeleiding van dyslectische kinderen is volgens haar goed, als het gekoppeld is aan datgene waar het kind op school tegenaan loopt. De opname van de leesvaardigheid van een kind met gediagnosticeerde dyslexie heeft laten zien, dat deze kinderen veel moeite hebben met het decoderen van de woorden in het Engels. De leerling heeft verteld dat zij de klank van de woorden niet kan onthouden. De leerkracht van het voortgezet onderwijs heeft goede tips gegeven ten aanzien van hulpmiddelen.
Uiteindelijk valt te concluderen dat de hulpmiddelen en interventies effectief binnen het taalverwervingsproces zijn, omdat de kinderen naarmate ze behandeld worden, beter lezen en schrijven binnen de moedertaal. De problemen in de tweede taal Engels moeten in het Engels behandeld worden. Dit is het geval als het om het Duits en Engels gaat.

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingOpleiding tot Leraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie Primair Onderwijs
Datum2014-12-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk