De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Diversiteit op de Pabo

Diversiteit op de Pabo

Samenvatting

Aandacht voor diversiteit in teams van scholen en dus op de lerarenopleiding is een belangrijk speerpunt voor zowel de PO-raad (de raad waarin werkgevers in het primair onderwijs zich verenigd hebben) als de landelijke Vereniging Hogescholen in Nederland. Er worden drie groepen genoemd die in verband worden gebracht met een ervaren tekort aan diversiteit in onderwijsteams, namelijk een tekort aan mannelijke leraren, leraren met een niet-westers allochtone achtergrond en leraren die als voorafgaand aan de lerarenopleiding een middelbare beroepsopleiding hebben gevolgd (mbo). Dit zijn minderheidsgroepen binnen teams in basisscholen, maar ook binnen de studentenpopulatie op de lerarenopleiding. Bij deze studenten is de instroom relatief laag, de doorstroom moeizamer en vaker dan gemiddeld vallen zij uit zonder diploma. Het voorliggend onderzoek wil meer helderheid verschaffen over voor de opleiding relevante verschillen tussen de doorsnee pabostudent en studenten uit de minderheidsgroepen. Er is gezocht naar kenmerken en factoren waarop studenten kunnen worden onderscheiden en die relevant zijn voor hun professionele identiteit. Door middel van een vragenlijst is geprobeerd een beschrijving te geven van de studentenpopulatie van de pedagogische academie voor basisonderwijs (pabo) in Nederland. In totaal hebben 551 studenten van één opleiding - de HAN Pabo - de vragenlijst volledig ingevuld. De genoemde minderheidsgroepen verschillen op een aantal onderdelen significant van elkaar en van de meerderheidsgroep. Met deze vragenlijst is de diversiteit van de HAN Pabo beter in kaart gebracht; gegevens die de opleiding kan gebruiken om het opleidingsprogramma meer op maat van de diverse studenten te maken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
LectoraatEigentijds Beoordelen en Beslissen
Gepubliceerd inVELON Vol. 39, Pagina's: 31-46
Jaar2018
TypeArtikel
ISSN0925-9384
DOI20.500.12470/340
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk