De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Topdog!?

een afstudeeronderzoek naar nieuwe richtlijnen over de inzetbaarheid van therapie- en coachhonden

Topdog!?

een afstudeeronderzoek naar nieuwe richtlijnen over de inzetbaarheid van therapie- en coachhonden

Samenvatting

Bestaande richtlijnen voor dierondersteunde interventies zijn vaak voor de eigen organisatie opgesteld. Richtlijnen die wel openbaar beschikbaar zijn, zijn vaak algemeen doordat zij over alle diersoorten gaan die bij dierondersteunde interventies ingezet kunnen worden. Met dit onderzoek is dan ook gestreefd om inzicht te verkrijgen in de verschillende criteria voor de hond en begeleider die van belang zijn om op een verantwoorde manier interventies aan te kunnen bieden zodat nieuwe en specifiekere richtlijnen gecreëerd konden worden. Hiervoor is de volgende hoofdvraag geformuleerd: ‘Welke criteria zijn van belang om als richtlijn te dienen zodat op een verantwoorde manier honden ingezet kunnen worden binnen de therapie -en coachhondensector in Nederland?’ De hoofdvraag is opgedeeld in vier deelvragen. De deelvragen zijn opgedeeld in criteria voor kennis en karaktereigenschappen van de begeleider, criteria voor de veiligheid van een interventie, criteria voor inzet en ontspanning voor de hond en criteria voor de fysieke gesteldheid, karaktereigenschappen en vaardigheden van de hond. Door middel van een literatuurstuurstudie zijn de richtlijnen opgesteld. Daarnaast zijn interviews in het werkveld afgenomen die ter aanvullingen van de literatuurstudie dienden. Het eindproduct is een set richtlijnen waarin zowel overeenkomsten als tegenstrijdigheden tussen literatuur en praktijk zijn meegenomen.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnersHogeschool Van Hall Larenstein
Mens & Hond Consultancy
Datum2019-10-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk