De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Naar een geschikte organisatiestructuur en werkwijze voor bemiddeling en uitvoering van groene diensten in Noordoost-Twente

Naar een geschikte organisatiestructuur en werkwijze voor bemiddeling en uitvoering van groene diensten in Noordoost-Twente

Samenvatting

In Noordoost-Twente is de vraag gerezen hoe de organisatiestructuur en werkwijze ten aanzien van groene diensten vorm moet zijn. Het doel van het uitvoeren van groene diensten is het verhogen van de kwaliteit van het overwegend kleinschalige cultuurlandschap voor natuur, landschap, duurzame landbouw en recreatie. Het is echter de vraag in hoeverre de organisatie zoals deze nu in Noordoost-Twente bestaat, de juiste vorm heeft. De uitvoering is van start gegaan in 2009. Echter, uit signalen van de projectleider Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (Stichting GBDO), de landschapscoördinatoren van de NOT-gemeenten en de dienstenmakelaar groene diensten Noordoost-Twente is gebleken dat de huidige organisatiestructuur te complex en inefficiënt is en na twee jaar niet aan de verwachtingen voldoet. Dit onderzoek is er daarom op gericht om aanbevelingen te doen voor aanpassingen aan de organisatiestructuur en werkwijze voor groene diensten die garanties geven voor een kwalitatief, kwantitatief en financieel efficiënt landschapsbeheer in Noordoost-Twente waarbij de betrokken actoren gemotiveerd blijven. Om aanbevelingen te kunnen doen, is eerst de situatie ten aanzien van de landschapselementen en de huidige organisatiestructuur en werkwijze van groene diensten in Noordoost-Twente verkend. Daarnaast is onderzoek verricht in een viertal casusgebieden; gebieden waar thans organisaties werkzaam zijn die groene diensten (laten) uitvoeren. Door deze casestudies te analyseren, worden lessen getrokken voor de organisatie in Noordoost-Twente.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingMilieukunde
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (GBDO)
Datum2010-08-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk