De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Slotplaats van het slot

een onderzoek naar de betrokkenheid van de lokale gemeenschap van Bakkeveen bij Landgoed de Slotplaats en het voorstellen van nieuwe vormen van samenwerking tussen de lokale gemeenschap en de lokale organisaties van Bakkeveen, Beheereenheid Noordenveld en de Districtscommissie Friesland

De Slotplaats van het slot

een onderzoek naar de betrokkenheid van de lokale gemeenschap van Bakkeveen bij Landgoed de Slotplaats en het voorstellen van nieuwe vormen van samenwerking tussen de lokale gemeenschap en de lokale organisaties van Bakkeveen, Beheereenheid Noordenveld en de Districtscommissie Friesland

Samenvatting

Afgelopen jaren is het ledenaantal bij verschillende natuurorganisaties fors naar beneden gegaan. Zo ook bij Natuurmonumenten. Natuurmonumenten merkt dat het steeds lastiger wordt mensen voor een ideaal te werven en ze vast te houden en dat mensen zich minder betrokken voelen bij natuurorganisaties. Bewoners naast een natuurgebied voelen zich daarnaast ook vaak overvallen door plannen die al gemaakt zijn, terwijl zij het natuurgebied als hun eigen achtertuin beschouwen en vaak meer inspraak zouden willen hebben. Onder andere vanwege deze redenen presenteerde het bestuur van Natuurmonumenten in 2011 de nieuwe positionering. Hierin wil Natuurmonumenten zichtbaarder worden, afstand nemen van de overheid, ondernemender worden en luisteren naar de wensen en zorgen van mensen die zich betrokken voelen bij de natuur. In enkele projecten van Natuurmonumenten is de laatste jaren met succes samengewerkt met omwonenden bij natuurgebieden. Naar aanleiding hiervan is onderzoek gedaan naar de betrokkenheid en de mogelijke samenwerking van de lokale gemeenschap van Bakkeveen bij Landgoed de Slotplaats. Naar voren kwam dat zowel de lokale gemeenschap als de lokale organisaties van Bakkeveen het toekomstbeeld positiever zien dan de huidige situatie; men heeft aangegeven in de toekomst meer betrokken te willen zijn bij Natuurmonumenten en open te staan voor eventuele samenwerking. Hierbij zijn vooral de organisaties erg geïnteresseerd in een samenwerking. Met betrekking tot de lokale gemeenschap heeft een kleine groep geënquêteerden aangegeven actiever betrokken te willen zijn bij Natuurmonumenten, vooral door middel van inspraak en meepraten. Voor Natuurmonumenten betekent dit dat er in Bakkeveen mogelijkheden zijn om vormen van samenwerking op te zetten samen met mensen uit de lokale gemeenschap en de lokale organisaties. Vormen van samenwerking die eventueel in Bakkeveen toepasbaar zijn, zijn: Bronmethodiek, Praatcafé, Werkgroepen, Collaborative (Watershed) Management en E-participatie.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
AfstudeerorganisatieHogeschool Van Hall Larenstein
Vereniging Natuurmonumenten
Datum2012-10-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk