De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vaargeul Holwerd-Ameland, aanpakken of aanmodderen?

een analyse naar de meest geschikte aanbeveling voor het reduceren van de onderhoudskosten voor de vaargeul Holwerd-Ameland

Vaargeul Holwerd-Ameland, aanpakken of aanmodderen?

een analyse naar de meest geschikte aanbeveling voor het reduceren van de onderhoudskosten voor de vaargeul Holwerd-Ameland

Samenvatting

In dit onderzoeksrapport wordt een antwoord geven op de vraag: ‘Welke aanbevelingen uit het rapport ‘Ameland natuurlijk bereikbaar (Gelderblom, 2011)’ kunnen tot een gedragen oplossing voor de vermindering van de onderhoudskosten voor baggeren op het traject Holwerd-Ameland leiden?’ Deze vraag wordt gesteld omdat er de afgelopen jaren een enorme stijging in de onderhoudskosten voor de vaargeul Holwerd-Ameland heeft plaatsgevonden. De aanbevelingen uit het rapport ‘Ameland natuurlijk bereikbaar’ kunnen mogelijk de onderhoudskosten verlagen. Het is alleen de vraag of er draagvlak voor de aanbevelingen is en of ze ook daadwerkelijk haalbaar zijn op basis van wetgeving, kosten en techniek. Deze vraag wordt beantwoord door middel van literatuuronderzoek en interviews met de stakeholders.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingKust en Zee Management
PartnersHogeschool Van Hall Larenstein
Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Datum2013-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk