De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De kenmerken van een succesvolle klankbordgroep voor de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging

De kenmerken van een succesvolle klankbordgroep voor de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging

Samenvatting

Haaien en roggen nemen wereldwijd al jaren in aantallen af. Binnen Europa hebben verschillende natuurorganisaties zich deze afname aangetrokken, de lobby van deze organisaties heeft geleid tot actie van het Europees Parlement. Een van resultaten van deze actie is de opname van haaien en roggen in de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Dit heeft als gevolg dat in Nederland het Ministerie van Economische Zaken in 2015 moet beginnen met het implementeren van een haaien en roggen herstelplan dat van kracht is op het Nederlands Continentaal Plat. Om dit te kunnen doen heeft het ministerie de hulp ingeroepen van de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV). Deze zal samen met het LEI een pakket met concrete maatregelen voorstellen die kunnen opgenomen worden in het herstelplan. Dit pakket wordt samen met stakeholders betrokken bij haaien en roggen op het Nederlands Continentaal Plat opgesteld. Stakeholders zullen in de vorm van een klankbordgroep advies geven over het herstelplan. Dit moet leiden tot een beter herstelplan dat breed gedragen wordt door de sector. In dit rapport wordt beschreven waar het klankbordproces en de klankbordgroep van de NEV aan moet voldoen om succesvol te zijn. Het doel van het rapport is: ‘Een advies geven aan de NEV over wat de samenstelling en voorwaarden zijn voor een goed functionerende klankbordgroep, die als doel heeft advies te geven over en draagvlak te creëren voor het elasmobranchen herstelplan’. Eerst worden de voorwaarden voor een succesvol klankbordproces opgesteld, daarnaast wordt vastgesteld aan welke criteria deelnemers aan het klankbordproces moeten voldoen. Vervolgens wordt er overgegaan op het analyseren van welke groepen betrokken zijn bij haaien en roggen op het Nederlands Continentaal Plat. Het is verder van belang dat de vertegenwoordigers zich goed voorbereiden op bijeenkomsten en terugkoppelen naar hun achterban.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingKust en Zee Management
AfstudeerorganisatieHogeschool Van Hall Larenstein
Nederlandse Elasmobranchen Vereniging
Datum2013-08-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk