De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herinrichtingsplan

rivierloop Beneden Regge rond stuw Archem

Herinrichtingsplan

rivierloop Beneden Regge rond stuw Archem

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd in opdracht van het waterschap Vechtstromen. Door een calamiteit is stuw Archem, gelegen in de Beneden Regge, onklaar geworden en kan het gewenste stuwpeil niet meer worden gehandhaafd. Uit een driejarige monitoring bleek dat de tijdelijke oplossing, een nooddrempel, het ontstane negatieve effect op het watersysteem onvoldoende verhelpt. Naar aanleiding hiervan ontstond de centrale vraag die als volgt luidt: ‘Wat is de meest geschikte inrichting van de rivierloop van de Beneden Regge rond stuw Archem om gewenste grondwaterstanden voor de functies natuur en landbouw te realiseren en daarnaast landschappelijke en recreatieve waarden te versterken?’

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingLand- en Watermanagement
PartnerWaterschap Vechtstromen
Hogeschool Van Hall Larenstein
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk