De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Minder nutriënten in de sloot

maatregelen ter vermindering van de stikstof- en forforconcentratie in het KRW-waterlichaam Loobeek-Molenbeek

Minder nutriënten in de sloot

maatregelen ter vermindering van de stikstof- en forforconcentratie in het KRW-waterlichaam Loobeek-Molenbeek

Samenvatting

Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten, ter verbetering van de waterkwaliteit, in 2027 alle wateren met een KRW-bestemming voldoen aan de opgestelde chemische en ecologische normen. In het KRW-waterlichaam Loobeek-Molenbeek, in Noord Limburg, voldoen onder andere de concentraties van stikstof en fosfor niet aan de gestelde eisen. In opdracht van Waterschap Limburg is in deze studie met behulp van de KRW-verkenner onderzocht op welke wijze de concentraties van stikstof en fosfor in het waterlichaam kunnen worden verminderd, en of in 2027 aan de KRW-normen kan worden voldaan. Om deze vraag te beantwoorden is allereerst onderzoek gedaan naar de werking van het watersysteem, de herkomst van het water en de nutriënten (stikstof en fosfor) en de ontwikkeling van de waterkwaliteit in het waterlichaam. Daarnaast is met behulp van de KRW-verkenner onderzocht wat de herkomst is van stikstof en fosfor in het gebied. Met kennisname van deze tussenresultaten is een studie uitgevoerd naar mogelijke maatregelen om de emissie van stikstof en fosfor naar het waterlichaam Loobeek-Molenbeek te verminderen.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingLand- en Watermanagement
PartnerWaterschap Limburg
Hogeschool Van Hall Larenstein
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk