De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De toekomst van natte schraallanden in de Krimpenerwaard

een ecohydrologische systeemanalyse op hooilandjes van het Zuid-Hollands Landschap

De toekomst van natte schraallanden in de Krimpenerwaard

een ecohydrologische systeemanalyse op hooilandjes van het Zuid-Hollands Landschap

Samenvatting

Het ZHL constateert al decennialang een achteruitgang van typische soorten in de onderzoeksgebieden. Soorten van zwakzure omstandigheden zoals Welriekende nachtorchis, Gevlekte orchis en Vlozegge zijn nagenoeg verdwenen en Rietorchis/Brede orchis en Spaanse ruiter nemen sterk af. De vegetaties die overblijven bestaan grotendeels uit soorten die wijzen op (zeer) voedselarme, verzuurde en verdroogde omstandigheden: o.a. Pijpenstrootje, Veenpluis, veenmossen en haarmossen. Welke knelpunten in het functioneren van het systeem liggen ten grondslag aan de verdwijning van typische soorten in de hooilandjes?

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos- en Natuurbeheer
PartnerZuid-Hollands Landschap
Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum2019-10-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk