De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dieet van de otter (Lutra lutra ssp. lutra)

analyse prooiresten in spraints

Dieet van de otter (Lutra lutra ssp. lutra)

analyse prooiresten in spraints

Samenvatting

De Europese otter is dankzij herintroductie sinds 2002 terug in Nederland. Doodsoorzaak nummer één, verkeer, is verantwoordelijk voor 80% van de ottersterfte in Nederland. Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers is noodzakelijk om in Nederland een duurzame otterpopulatie te krijgen en kan bereikt worden door bijvoorbeeld het plaatsen van ecoducten en tunnels op effectieve locaties. Om deze locaties te kunnen kiezen is meer inzicht nodig in het te verwachten dispersiegedrag. Mogelijk draagt dieetonderzoek hier aan bij; hieruit zal moeten blijken of de otter een duidelijke voorkeur heeft voor bepaald voedsel. Als de otter een voedselvoorkeur heeft en als bekend is waar de voorkeurssoorten zich bevinden, kan er een inschatting gemaakt worden van de dispersieroute die de otter zal volgen om nieuwe gebieden met het voorkeurvoedsel te bereiken. Hierbij kunnen risicovolle oversteeklocaties aan het licht komen.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnersHogeschool Van Hall Larenstein
Niewold Wildlife Infocentre
Datum2012-08-26
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk