De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Koe en boer on tour

een onderzoek naar de aanknopingspunten en een communicatieadvies t.b.v. uitrol van het gedachtegoed van Kracht van Koeien
Van Welderen Rengersprijs

Koe en boer on tour

een onderzoek naar de aanknopingspunten en een communicatieadvies t.b.v. uitrol van het gedachtegoed van Kracht van Koeien
Van Welderen Rengersprijs

Samenvatting

‘Koe en boer on tour’ is een rapportage van het onderzoek dat is gedaan in het kader van het realiseren van een bredere uitrol van het door de Wageningen UR Livestock Research (WUR) ontwikkelde innovatieprogramma Kracht van Koeien (KvK). De Nederlandse overheid heeft als ambitie dat de Nederlandse veehouderij in 2023 100% duurzaam is met een breed draagvlak in de samenleving. Systeeminnovatie is hierbij één van de zes opgestelde speerpunten. De WUR heeft in opdracht van de overheid het systeeminnovatie melkveehouderijsysteem KvK ontwikkeld. KvK heeft tot nu toe tot slechts één initiatief geleid. De centrale vraag van het onderzoek is ‘Waar kan het Kracht van Koeien gedachtegoed aansluiting vinden bij verschillende groepen boeren en wat kan de WUR in termen van communicatie doen om de uitrol van dit gedachtegoed onder de verschillende groepen boeren te bevorderen?’. Voor het beantwoorden van deze vraag is door het bestuderen van bestaande gegevens, het afnemen van interviews en een literatuurstudie onderzocht wat het KvK gedachtegoed is en wat de beoogde effecten zijn. Ook is onderzocht wat de algemene en communicatieve kenmerken van verschillende groepen boeren zijn en welke aanknopingspunten en struikelblokken KvK volgens experts en boeren kent. Als laatste is gekeken naar hoe communicatie ingezet kan worden om een bredere uitrol van het KvK gedachtegoed te realiseren.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnersHogeschool Van Hall Larenstein
Wageningen Livestock Research
Datum2012-07-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk