De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Liefde maakt blind?

onderzoek naar waardenoriëntaties en waardenafwegingen van kopers/houders van ‘risicovolle’ dieren

Liefde maakt blind?

onderzoek naar waardenoriëntaties en waardenafwegingen van kopers/houders van ‘risicovolle’ dieren

Samenvatting

Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I, thans EZ) heeft in 2012 het Lectoraat Welzijn van Dieren (Hogeschool VHL, Leeuwarden) gevraagd meer inzicht te verschaffen in de beweegredenen van mensen die kiezen voor een dier met een hoog welzijns- en gezondheidsrisico. Deze vraag werd gesteld vanuit het beleidsvoornemen deze groepen te bereiken met voorlichting aangaande de risico’s en alternatieven. De auteurs van het rapport doen meerdere aanbevelingen om particulieren te bereiken ter voorkoming van welzijnsproblemen bij hun huisdieren. Zij adviseren o.a. een cross-mediale aanpak waarin (aankomende) diereigenaren via verschillende kanalen en op verschillende manieren worden geïnformeerd over het houden van dieren. Ook bevelen de auteurs aan het gedrag van de diereigenaar bespreekbaar te maken in de discussie over het houden van ‘risicovolle’ dieren.

OrganisatieVan Hall Larenstein
LectoraatWelzijn van Dieren
PartnersMinisterie van Economische Zaken, Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn
Lectoraat Welzijn van dieren, Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum2013-10-04
TypeBoek
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk