De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Met beleid, geen hond die bijt?

onderzoek naar gemeentelijk beleid met betrekking tot agressieve honden

Met beleid, geen hond die bijt?

onderzoek naar gemeentelijk beleid met betrekking tot agressieve honden

Samenvatting

De Regeling Agressieve Dieren (RAD) trad in werking in februari 1993, vijftien jaar later werd de regeling, na evaluatie, ingetrokken. Door de evaluatie werd het probleem omtrent hondenbeten duidelijk: jaarlijks vonden er ongeveer 150.000 bijtincidenten plaats. Met de afschaffing van de RAD is de verantwoordelijkheid bij de afhandeling van bijtincidenten voor een groot deel in handen van de gemeenten gekomen. Een burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Gemeenten mogen zelf bepalen of zij regels omtrent het houden van honden op willen nemen in hun beleid. Na de afschaffing van de RAD bleef het onderwerp ‘agressieve honden’ veelbesproken. Zo zou het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) graag inzage willen krijgen in hoe gemeenten invulling hebben gegeven aan het beleid met betrekking tot agressieve honden. Hiervoor is, in opdracht van het Lectoraat Welzijn van Dieren, onderzoek gedaan naar het beleid van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Assen en Soest. De doelstelling van dit onderzoek betreft het in kaart brengen van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de handelswijze omtrent agressieve honden na intrekking van de RAD. Het analyseren van de behoeften en knelpunten van deze gemeenten over dit beleid en het in kaart brengen van de mogelijkheden waarmee gemeenten incidenten met en agressie bij honden kunnen verminderen en/of voorkomen. Middels de onderzoeksvragen wordt getracht antwoord te geven op de hoofdvraag: Hoe kan een gemeente invulling geven aan beleid met betrekking tot agressieve honden?

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnersHogeschool Van Hall Larenstein
Lectoraat Welzijn van dieren, Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum2011-07-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk