De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inrichtingsplan Ecologische Verbindingszone "Easterskar - Tjonger"

Inrichtingsplan Ecologische Verbindingszone "Easterskar - Tjonger"

Samenvatting

In opdracht van It Fryske Gea (IFG) is een inrichtingsplan geschreven voor een nog in te richten verbindingszone. Het in te richten gebied betreft een strook grasland van ca. 20 ha grasland, voormalige landbouwgrond, aangekocht door IFG. Deze strook moet een functie krijgen als natte verbindingszone tussen Easterskar en Tjonger (en andersom). In de huidige situatie zullen veel dieren zich niet verplaatsen van deTjonger naar het Easterskar en omgekeerd omdat de inrichting voor de gidssoorten niet aantrekkelijk is. Om de verschillende leefgebieden met elkaar te kunnen verbinden is het dus belangrijk dat deze verbindingszone op de juiste manier wordt ingericht.

OrganisatieVan Hall Larenstein
InstituutMilieukunde
PartnersHogeschool Van Hall Larenstein
It Fryske Gea
Gepubliceerd in
Datum2010-08-27
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk