De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de in- en doortrek van Driedoornige stekelbaars en Glasaal, en het foerageergedrag van Lepelaars in polders Roptazijl en Zwarte Haan

Onderzoek naar de in- en doortrek van Driedoornige stekelbaars en Glasaal, en het foerageergedrag van Lepelaars in polders Roptazijl en Zwarte Haan

Samenvatting

Waterkwaliteit is een belangrijk onderwerp binnen de provincie Friesland. Vanuit de KRW wetgeving moeten verschillende ecologische doelstellingen behaald worden. Eén van deze doelstellingen is het zorgen voor een gezonde visstand in de Friese wateren. Visstand geeft een indicatie van de waterkwaliteit. Een aantal vissoorten worden als bio-indicator gebruikt voor de KRW. Een voorbeeld van een dergelijke bio-indicator is de Driedoornige stekelbaars. Deze vis migreert van zee naar de binnenwateren om te paaien. De migratie van deze vis, en andere vissen, wordt bemoeilijkt door aanwezige barrières zoals dijken aan de Nederlandse kust. Er zijn echter wel (kunstmatige) plekken in Nederland waar vissen kunnen migreren van zout naar zoet. Een voorbeeld hiervan is de vishevel bij het zeegemaal bij Roptazijl. Er is niet precies bekend wat er met de binnengekomen vissen gebeurt als deze het gemaal gepasseerd hebben. De focus in dit onderzoek lag op de Driedoornige Stekelbaars en de Glasaal. Deze twee soorten zijn het belangrijkst wat betreft de zoet-zout migratie in Noordwest Friesland. Het onderzoek is uitgevoerd in de polder van Roptazijl en de polder van Zwarte Haan. Ook is er onderzoek gedaan naar het voorkomen van de Lepelaar in dit gebied. Lepelaars voeden zich met Driedoornige stekelbaars.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
InstituutKust en Zee Management
PartnersHogeschool Van Hall Larenstein
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek
Datum2013-11-29
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk