De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Deelonderzoek bomen voor (honing)bijen

Deelonderzoek bomen voor (honing)bijen

Samenvatting

Dit deelonderzoek over bijen maakt deel uit van een groot project naar de biodiversiteit van bijen in de gemeente Leeuwarden. Biodiversiteit is de laatste jaren erg onder de aandacht gekomen van mensen. Ook de gemeente Leeuwarden probeert op een aantal manieren de biodiversiteit binnen de gemeente te bevorderen. Bijen zijn voor de diversiteit in de leefomgeving belangrijke kwaliteitsindicatoren. De indruk is dat de leefomstandigheden voor bijen verslechteren. De gemeente wil bijdragen aan de verbetering van deze leefomstandigheden. Op verzoek van de gemeente Leeuwarden hebben zes studenten Wildlife Management van Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden het onderwerp bijenbiodiversiteit onderzocht. Doel van het onderzoek is om de huidige stand van zaken van de leefomgeving voor honingbijen, hommels en wilde bijen in de gemeente te inventariseren. Met het oog op honingbijen zijn twee problemen te herkennen: een gebrek aan inzicht in de huidige situatie omtrent honingbijen in de stad Leeuwarden (m.a.w. de geschiktheid van de stad voor honingbijen) en het gebrek aan inzicht wat de relatie is tussen de ‘professionele sector’ (imkerij) en de ‘natuur’ (wilde bijen). Daarom is onderzoek gedaan naar de bijvriendelijkheid van de Leeuwarder wijken aan de hand van bomen én de attitude en kennis van de imkers in Leeuwarden over wilde bijen in de gemeente, wat doen zij zelf voor de wilde bij? Uiteindelijk vormt de conclusie de basis voor de aanbevelingen, die gecombineerd zullen worden in een uiteindelijk projectrapport waarin alle deelonderzoeken samenkomen tot een advies voor de gemeente Leeuwarden.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnersHogeschool Van Hall Larenstein
Gemeente Leeuwarden
Datum2013-12-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk