De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Deelonderzoek bijen in de parken, volkstuinen en (wijk)plantsoenen

Deelonderzoek bijen in de parken, volkstuinen en (wijk)plantsoenen

Samenvatting

Dit deelonderzoek over bijen maakt deel uit van een groot project naar de biodiversiteit van bijen in de gemeente Leeuwarden. Biodiversiteit is de laatste jaren erg onder de aandacht gekomen van mensen. Ook de gemeente Leeuwarden probeert op een aantal manieren de biodiversiteit binnen de gemeente te bevorderen. Bijen zijn voor de diversiteit in de leefomgeving belangrijke kwaliteitsindicatoren. De indruk is dat de leefomstandigheden voor bijen verslechteren. De gemeente wil bijdragen aan de verbetering van deze leefomstandigheden. Op verzoek van de gemeente Leeuwarden hebben zes studenten Wildlife Management van Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden het onderwerp bijenbiodiversiteit onderzocht. Doel van het onderzoek is om de huidige stand van zaken van de leefomgeving voor honingbijen, hommels en wilde bijen in de gemeente te inventariseren. In dit deelrapport wordt de inventarisatie beschreven in het stedelijke habitat, toegespitst op de parken, volkstuinen en (wijk)plantsoenen in de gemeente Leeuwarden. Om inzicht te krijgen in de geschiktheid van habitats voor bijen is een inventarisatie uitgevoerd naar het voorkomen van bijensoorten en de aanwezigheid van (dracht)planten, en is literatuuronderzoek verricht. Tijdens het onderzoek lag naast de inventarisatie van de geschiktheid van gebieden en het beheer daarvan de focus op de aanwezigheid van drachtplantensoorten voor bijen en de aanwezigheid van verschillende bijensoorten.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnersHogeschool Van Hall Larenstein
Gemeente Leeuwarden
Datum2013-12-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk