De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek om inzicht te verkrijgen inzake de algemene bedrijfsvoering van dierenopvangcentrum Edo Hammers, te Kampen

Onderzoek om inzicht te verkrijgen inzake de algemene bedrijfsvoering van dierenopvangcentrum Edo Hammers, te Kampen

Samenvatting

Asielen vervullen een maatschappelijke rol binnen de samenleving. Elk jaar worden duizenden dieren opgevangen in dierenasielen. In Nederland zijn er minimaal 115 dierenasielen die zich richten op de opvang van honden en katten. Hiervan vallen 36 dierenasielen onder de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (de Dierenbescherming). In 2002 heeft de Dierenbescherming een ‘keurmerk’ voor asielen geïntroduceerd, namelijk de erkenningsregeling voor asielen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er conform de standaarden van de Dierenbescherming worden gewerkt betreffende verzorging, huisvesting en voorlichting. Op dit moment hebben 36 asielen dit keurmerk ontvangen, waaronder het dierenopvangcentrum Edo Hammers, te Kampen (DOC Kampen). DOC Kampen valt onder de regionale afdeling Noord-Overijssel van de Dierenbescherming. Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in hoe de organisatie van DOC Kampen ervoor staat betreffende de bedrijfsvoering en wat de risico’s en verbeterpunten zijn. Hierbij is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Wat zijn de knelpunten in de bedrijfsvoering van DOC Kampen en hoe kunnen deze punten worden verbeterd? Hierbij zijn de klachten, het personeel en de financiën als uitgangspunten genomen. Door middel van interviews en data (DIPO-cijfers) van andere DOC’s (Overgelder, Zuidwolde, Leeuwarden, Drachten en Amsterdam) is een vergelijking getroffen tussen DOC Kampen en de overige DOC’s. De werkwijze van dierverzorging van DOC Kampen is vastgelegd in een flowchart.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
InstituutDiermanagement
PartnersHogeschool Van Hall Larenstein
Dierenbescherming
Datum2014-01-14
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk