De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het Ballooërveld toen en nu

de vegetatie in relatie tot het beheer

Het Ballooërveld toen en nu

de vegetatie in relatie tot het beheer

Samenvatting

De opleiding Milieukunde van de Hogeschool Van Hall Larenstein locatie Leeuwarden komt al 20 jaar een week lang in hetzelfde gebied in Drenthe als onderdeel van het onderwijsprogramma. Zodoende ligt er een schat aan informatie bij de docenten van deze module. Ze hebben namelijk alle kaart- en andere gegevens bewaard met als bedoeling er ooit wat mee te doen. Door tijdgebrek bij de docenten is dit tot op heden niet gedaan. Met het Ballooërveld wordt het gebied bedoeld wat overeenkomt met het plangebied voor het inrichtings- en beheerplan van het Ballooërveld. Aangezien er van 20 jaar gegevens zijn van een deelgebied van het Ballooërveld, met daarin het onderzoeksgebied, is de verwachting dat er een trend in de vegetatieontwikkeling zichtbaar is. Verder is het gebied onderhevig aan beheer, waardoor veranderingen in vegetatie kunnen zijn ontstaan. Het doel van dit afstudeeronderzoek is tweeledig. Het volledige doel is als volgt: Het in kaart brengen van hoe het onderzoeksgebied de afgelopen 20 jaar is veranderd op vegetatiegebied. Waarbij getracht wordt om de waargenomen veranderingen te verklaren door middel van veranderingen in het beheer van het onderzoeksgebied en nabije omgeving.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
InstituutMilieukunde
PartnersHogeschool Van Hall Larenstein
Staatsbosbeheer
Datum2014-01-29
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk