De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Deelonderzoek naar de relatie tussen de bij, de tuin en de mens

Deelonderzoek naar de relatie tussen de bij, de tuin en de mens

Samenvatting

Dit deelonderzoek over bijen maakt deel uit van een groot project naar de biodiversiteit van bijen in de gemeente Leeuwarden. Biodiversiteit is de laatste jaren erg onder de aandacht gekomen van mensen. Ook de gemeente Leeuwarden probeert op een aantal manieren de biodiversiteit binnen de gemeente te bevorderen. Bijen zijn voor de diversiteit in de leefomgeving belangrijke kwaliteitsindicatoren. De indruk is dat de leefomstandigheden voor bijen verslechteren. De gemeente wil bijdragen aan de verbetering van deze leefomstandigheden. Op verzoek van de gemeente Leeuwarden hebben zes studenten Wildlife Management van Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden het onderwerp bijenbiodiversiteit onderzocht. Doel van het onderzoek is om de huidige stand van zaken van de leefomgeving voor honingbijen, hommels en wilde bijen in de gemeente te inventariseren. Naast de overbekende honingbij zijn er nog ongeveer 357 andere bijensoorten in Nederland. Hiertoe behoren hommels en vele soorten solitaire bijen. Meer dan de helft van deze soorten wordt met uitsterven bedreigd. Sommige soorten zijn al uit Nederland verdwenen. Het stedelijk gebied speelt een relatief belangrijke rol voor bijen. De grote variatie aan groene elementen als stadsparken, boomsingels, wegbermen, plantsoenen en tuinen vormt hier de basis voor. Er zijn bijen die juist in de steden te vinden zijn vanwege de aanwezige plantensoorten. Tuinen vormen een groot deel van het stadsoppervlak. Ze bevatten een enorm assortiment aan planten waaronder ook waardplanten voor bijen. Omdat tuinen privé beheerd worden heeft gemeentelijk beleid geen grip op de inrichting van de tuin. De hoofdvragen waren: hoe is het gesteld met de `bijvriendelijkheid` van de achtertuinen en voortuinen van de inwoners van de gemeente Leeuwarden, wat is de attitude van de inwoners van de gemeente Leeuwarden met betrekking tot de bijen en hommels en hoe verhoudt de inrichting van de tuin zich ten opzichte van hun kennis/houding/gedrag over bijen.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnersHogeschool Van Hall Larenstein
Gemeente Leeuwarden
Datum2014-04-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk