De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aanzet tot het verbeteren van de gedragsparameters in het Welfare Quality® meetprotocol voor vleeskuikens

Aanzet tot het verbeteren van de gedragsparameters in het Welfare Quality® meetprotocol voor vleeskuikens

Samenvatting

Om het welzijn van landbouwhuisdieren op het primaire bedrijf te beoordelen, is de Welfare Quality® meetsystematiek ontwikkeld, gefinancierd door de Europese Commissie. Het Welfare Quality® systeem streeft naar een standaardisering in Europa voor het beoordelen op het dierenwelzijn op boerderijen en slachthuizen. De Welfare Quality® meetsystematiek is gebaseerd op vier principes. Dit zijn: goede voeding, goede huisvesting, goede gezondheid en normaal gedrag. Deze principes worden gemeten met behulp van twaalf criteria. Omdat het protocol relatief veel tijd kost om uit te voeren (>4uur) is in 2011 een onderzoek gestart om het protocol te vereenvoudigen. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, heeft Wageningen UR (Livestock Research) dit project uitgevoerd. Er is begonnen met een vereenvoudiging van het principe ‘goede gezondheid’. Aanbevolen werd om het vereenvoudigde protocol nogmaals te toetsen om het verder te valideren. In 2013 is het aanbevolen onderzoek begonnen en heeft een looptijd tot eind 2014. Om het Welfare Quality® protocol nog verder te vereenvoudigen, wordt er een eerste aanzet gemaakt voor een mogelijke verbetering en vereenvoudiging van de methoden en bijbehorende parameters binnen het principe ‘normaal gedrag’. De methode is de werkwijze en de parameters binnen deze methode zijn de meetbare eigenschappen.In het huidige Welfare Quality® meetprotocol voor vleeskuikens zijn de methoden voor het meten van het principe ‘normaal gedrag’ nog niet voldoende ontwikkeld en vereenvoudigd. Het doel van deze pilot is voor het principe ‘normaal gedrag’ aangevulde en vereenvoudigede methoden/ parameters te ontwikkelen en praktisch te toetsen. Dit zodat deze in vervolgonderzoek verder gevalideerd kunnen worden. Voor elk criterium wordt één (mogelijk vervangende) methode met bijbehorende parameters getoetst.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnersHogeschool Van Hall Larenstein
Wageningen Livestock Research
Datum2014-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk