De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De wet natuurbescherming : hollen of stilstaan?

eindrapport afstudeeronderzoek naar samenwerking tussen gemeenten en provincies bij de uitvoering van de nieuwe wet natuurbescherming
Van Welderen Rengersprijs

De wet natuurbescherming : hollen of stilstaan?

eindrapport afstudeeronderzoek naar samenwerking tussen gemeenten en provincies bij de uitvoering van de nieuwe wet natuurbescherming
Van Welderen Rengersprijs

Samenvatting

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Dit is een samenvoeging van de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Met de nieuwe wet is natuurbescherming gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincies. Gemeenten hebben de bevoegdheid tot het verlenen van de omgevingsvergunning, die initiatiefnemers in staat stelt om gebouwen en andere constructies onder andere te bouwen of verbouwen. Om deze vergunning te kunnen verlenen, moet een bouwplan aan een aantal eisen voldoen die onder andere vanuit de Wet natuurbescherming zijn gesteld. Gemeenten moeten toetsen of de vergunningaanvraag volledig is en moeten overleggen met de provincie als in kader van de Wnb een verklaring van geen bedenking van de provincie nodig is. Uit onderzoek is gebleken dat gemeenten een aantal knelpunten ervaren bij de verlening van de omgevingsvergunning op gebied van natuurbescherming. Gebrek aan kennis van het proces en ecologische inhoud staat centraal als conclusie van dat onderzoek. Daarnaast neemt jaarlijks de biodiversiteit in Nederland af, een aantal soorten verdwijnt langzaamaan en populaties staan onder druk. In opdracht van de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is onderzocht hoe gemeenten onderling en met provincies beter kunnen samenwerken bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming binnen de omgevingsvergunning, dit mede met het oog op betere bescherming van beschermde flora en fauna in Nederland.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnersHogeschool Van Hall Larenstein
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk