De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Social Media en Provinciale Statenverkiezingen

Digital Divide

Social Media en Provinciale Statenverkiezingen

Digital Divide

Samenvatting

Social Media lijken, bij uitstek, media om te inspireren en te innoveren. Echter, in de eerste plaats zijn Social Media als Facebook, Twitter, Youtube, Hyves en LinkedIn geschikt voor het onderhouden van relaties. De conversatie staat centraal. Politici kunnen zich open stellen voor dialoog met de burger. Des te meer reden om te onderzoeken in hoeverre Social Media impact hebben gehad op de verkiezingen van 2 maart 2011 in Overijssel. Dit is de derde in een reeks van onderzoeksrapportages van het onderzoek Social Media en verkiezingen van het lectoraat Media Technology Design van Saxion. Het betreft een longitudinaal onderzoek naar trends in Social Media en politiek, scenario’s van het mogelijke gebruik van Social Media in de politiek en de impact hiervan op de uitslagen van gemeenteraads-,Provinciale Staten- en Tweede Kamerverkiezingen. Voor dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: “In welke mate is er (significante) invloed waarneembaar van het (actieve) gebruik van Social Media door verkiezingskandidaten op de hoeveelheid stemmen die een politieke kandidaat tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in Overijssel krijgt”? De provinciale politici hebben in de aanloop naar de verkiezingen van 2 maart relatief weinig gebruik gemaakt van Social Media. Vergeleken met de Tweede Kamer verkiezingen zijn de SMI scores ontzettend laag te noemen. Op basis van deze meting is het niet duidelijk welke invloed of relatie uitgaat van Social Media. Er zijn geen significante verbanden gevonden. Er zijn over het algemeen weinig actieve Social Media gebruikers onder de kandidaten voor de provinciale staten in Overijssel. Aangezien tal van invloedsfactoren meespelen voor het behalen van voorkeurstemmen kunnen we niet zeggen of de politici die wel een relatief hoge SMI hebben ook daar voordeel van hebben gehad. Daarvoor hadden er in deze dataset meer actieve Social Media gebruikers moeten zijn. Kortom: de Social Media participatie is erg laag geweest bij deze verkiezingen. Daardoor heeft Social Media waarschijnlijk nauwelijks invloed gehad op de uitslag van de verkiezingen. Het geeft te denken dat volksvertegenwoordigers in de huidige samenleving zo weinig toegankelijk en actief zijn op Social Media.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie ACT
LectoraatSmart Cities
Datum2011-05-01
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk