De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adequater leren omgaan met prikkelverwerking

Open access

Adequater leren omgaan met prikkelverwerking

Open access

Samenvatting

Vanuit het psychologie team van de Korenschoof wordt gemerkt dat er op het gebied van prikkelverwerking niet altijd gepast wordt gehandeld. Zo zien zij dat er vaak gefocust werd op het beheersen van gedrag en dat er niet altijd naar de oorzaak van dit gedrag wordt gekeken. De gedragswetenschappers uit het psychologie team vragen zich af waar dit mee te maken heeft. Dit kan te maken hebben met een gebrek aan kennis, of met het missen van vaardigheden waardoor de begeleiders niet altijd op adequate wijze met prikkelverwerking omgaan.
 
In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: “Hoe kunnen begeleiders van de Korenschoof adequater omgaan met het storende gedrag van jeugdigen, welke kan voortkomen uit een verstoorde prikkelverwerking?” om hier antwoord op te kunnen geven zijn er verschillende deelvragen opgesteld. Deze deelvragen zijn beantwoord tijdens het doorlopen van het HCD-model.
 
De inspirationfase is de eerste fase van het HCD-model. In deze fase zijn er interviews en een enquête afgenomen. Uit deze interviews en enquête blijkt dat er behoefte is aan een instrument dat begeleiders kan voorzien van informatie over prikkelverwerking en hoe ze hier mee om kunnen gaan. De behoefte bestaat bij de begeleiders, gedragswetenschappers, teamleiders en de opdrachtgever. Het instrument waar velen de voorkeur aan geven is een training.
 
In de tweede fase, de ideationfase, zijn interviews en een enquête afgenomen, maar daarnaast is er ook gebruik gemaakt van een brainstorm en het ontwikkelen van prototypes. Uit de interviews en de enquête blijkt dat de te ontwikkelen training basis en verdiepende informatie moet geven waar vervolgens mee geoefend wordt. Ook moet behandeld worden welke strategieën begeleiders kunnen inzetten en op welke momenten deze in te zetten zijn. Een dergelijke training moet praktisch en toepasbaar zijn zodat de begeleiders weten op welke wijze ze de aangeleerde kennis en vaardigheden kunnen inzetten.
Er zijn eerst globale concepten ontwikkeld waarop in de brainstorm feedback is gevraagd en samen met de teamleiders is bedacht hoe de training er verder uit moet komen te zien. Vervolgens is een van de globale concepten in meer detail uitgewerkt waarop opnieuw feedback is gevraagd.
Met deze feedback is vervolgens een draaiboek ontwikkeld voor twee trainingssessies, inclusief de benodigde informatie en ondersteunende PowerPoint slides. De trainingssessies bestaan uit het geven van informatie in stukken van maximaal 30 minuten om de aandacht van de begeleiders er goed bij te houden. Tussen het geven van de informatie door wordt er aan de hand van casussen en opdrachten geoefend. De casussen zullen over jeugdigen van de boerderij gaan om het zo toepasbaar mogelijk te maken. De organisatie kan op voorhand casussen kiezen om in de trainingen te behandelen, echter kunnen de casussen ook tijdens de training worden ingebracht door de deelnemers.
 
Het antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek is dat begeleiders adequater kunnen omgaan met storend gedrag, wat kan voortkomen uit een verstoorde prikkelverwerking, door hen te voorzien van kennis en vaardigheden op het gebied van prikkelverwerking. Een training lijkt hiervoor een goed en effectief instrument.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2023-10-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk