De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een voorspoedige toekomst

Onderzoek naar bouwoffers gekoppeld aan gebouwen uit de Ijzertijd in het Utrechts-Gelders rivierengebied

Open access

Een voorspoedige toekomst

Onderzoek naar bouwoffers gekoppeld aan gebouwen uit de Ijzertijd in het Utrechts-Gelders rivierengebied

Open access

Samenvatting

Deze afstudeerscriptie is geschreven in het kader van het afstuderen aan de opleiding Archeologie van Saxion Hogescholen in Deventer. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van Het Gelders Archeologisch Centrum Museum G.M. Kam. De afstudeerscriptie heeft als onderwerp bouwoffers gekoppeld aan gebouwen uit ijzertijdnederzettingen (700 v.C. – 12 v.C.) in het Utrechts-Gelders rivierengebied (het onderzoeksgebied). Het doel van het onderzoek is enerzijds het opstellen van een waarderingsmodel voor het archeologisch werkveld, waarmee een onderscheid te maken valt tussen bouwoffers en andere soorten deposities. Anderzijds is het doel het maken van een overzicht van patronen van bouwoffers in een afgebakende regio.
 
Deze bouwoffers, die zijn achtergelaten tijdens de bouw van gebouwen (woonstalhuizen, spiekers en bijgebouwen), zijn bij verschillende archeologische onderzoeken aangetroffen. Een duidelijk overzicht van bouwoffers binnen een afgebakende regio ontbreekt in Nederland echter nog. Doordat dit overzicht ontbreekt, zorgt het onderwerp bouwoffers nog voor veel vragen. Tijdens het afstudeeronderzoek is een overzicht van bouwoffers opgesteld voor het Utrechts-Gelders rivierengebied. Deze regio strekt zich uit van Schoonhoven (Zuid-Holland) in het westen tot Zevenaar (Gelderland) in het oosten. De geografische afbakening van het gebied valt samen met de archeoregio ‘het Utrechts-Gelders rivierengebied’. De bouwoffers uit dit overzicht zijn vervolgens met elkaar vergeleken op basis van de vondstsamenstelling en -context. Met behulp van deze vergelijking is geprobeerd om patronen tussen verschillende bouwoffers zichtbaar te maken.
 
De hoofdvraag die tijdens het afstudeeronderzoek beantwoord is, luidt: ‘Welke patronen zijn aanwezig bij bouwoffers die toebehoren aan gebouwen van ijzertijdnederzettingen in het Utrechts-Gelders rivierengebied?’. Om deze vraag te beantwoorden is gebruikgemaakt van negen verschillende deelvragen. Deze deelvragen zijn onderverdeeld in drie verschillende onderzoeksniveaus: het micro-, meso- en macroniveau.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2018-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk