De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verhelderen van een hulpvraag

Open access

Het verhelderen van een hulpvraag

Open access

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het programma Gezinscoaching (GC) van Weekend Academie, een organisatie die zich in dit programma richt op het coachen van ouders en kinderen met hulpvragen over cognitieve en emotionele ontwikkeling en het stimuleren van een positieve sfeer in het gezin. Het probleem dat wordt aangepakt is de incomplete hulpvraag van gezinnen, die na de intakeperiode nog steeds onhelder is. De relevantie van het probleem blijkt uit de feedback van stagiairs en coördinatoren van Gezinscoaching. In het onderzoek is eveneens contact opgenomen met zowel de huidige als de oude stagiairs en coördinatoren van GC. Daarnaast is er contact opgenomen met professionele gezinscoaches buiten Weekend Academie.
Het doel van het onderzoek is om een nieuw product te creëren op basis van de behoeften van belanghebbenden en het probleem. Het product helpt niet alleen tijdens het intakegesprek, maar ook gedurende de gehele intakeperiode, waardoor de hulpvraag vroegtijdig verhelderd kan worden. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kan Weekend Academie de intakeperiode van Gezinscoaching aansterken, zodat de hulpvraag vroegtijdig helder en compleet is? De intakeperiode is hierbij de combinatie van het intakegesprek en de gesprekken van de eerste fase in het coachingproces.
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn onderzoeksmethodes uitgevoerd zoals o.a.: literatuuronderzoek, semigestructureerde interviews, thematische analyses en een online enquête. 
Ten eerste blijkt uit literatuuronderzoek dat belangrijke aspecten van een intakeperiode bij (gezins)coaching zijn: vertrouwen en de coachee een nieuw perspectief laten inzien.
Ten tweede komt in de interviews naar voren dat de ervaring van de medewerkers van GC voornamelijk onvoorbereid is. Behoeften van de stakeholders zijn in de intakeperiode belangrijke aspecten in te voeren zoals: samenwerking, het gezin centraal zetten en een duidelijk hulpmiddel. Dit kan in de vorm van een training, adviesrapport, kwaliteitsproces of workshops/werkvormen.
Tenslotte duiden de antwoorden op de enquête erop dat men voorkeur geeft voor een training die in gaat op de belangen en inhoud van een intakeperiode. Dit leidt eveneens tot het uiteindelijk ontwikkelde eindproduct: een training.
Op basis hiervan wordt aanbevolen om de training aan stagiairs te geven aan het begin van de stageperiode. Het doel hierin is de stagiairs informeren over de intakeperiode, hen te introduceren met de eerste stappen van Gezinscoaching en hen uiteindelijk dus voor te bereiden hierop. Vervolgstappen die Weekend Academie met dit product kan maken is het product in de toekomst blijven aanpassen naar de werkwijze van Gezinscoaching. Verder kan Weekend Academie als vervolgstap meer van dit soort producten creëren voor zijn intakeperiode.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2023-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk