De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

To .b or not .b?

In welke mate draagt de .b (spreek uit: dot bié)-mindfulnesstraining bij tot een verbeterd welbevinden en mindfulnessvaardigheden voor havo-3 leerlingen?

To .b or not .b?

In welke mate draagt de .b (spreek uit: dot bié)-mindfulnesstraining bij tot een verbeterd welbevinden en mindfulnessvaardigheden voor havo-3 leerlingen?

Samenvatting

Uit onderzoek is gebleken dat schoolgaande jongeren door veel huiswerk en toetsen stress ervaren en daardoor minder tevreden zijn over hun leven. De directie van Thomas a Kempis ervaart de verantwoordelijkheid om te kijken hoe zij binnen het curriculum de leerlingen kan ondersteunen bij het omgaan met stress. Een populaire manier om stress te reduceren en daarmee ook het welbevinden te verhogen, is mindfulness. De .b (spreek uit: dot bié)-mindfulnesstraining is een interventie specifiek voor middelbare scholen. 
Met dit onderzoek wordt onderzocht of de .b-mindfulnesstraining effect heeft op het welbevinden en de mindfulnessvaardigheden van leerlingen uit twee havo-3-klassen. Daarnaast is gekozen om de beleving van de leerlingen met betrekking tot de .b-training en de effecten van de .b training op hun welbevinden en mindfulnessvaardigheden te onderzoeken. Er is gekozen voor kwantitatief onderzoek waarbij een vragenlijst wordt afgenomen voor aanvang en na afloop van de training, om de effecten op het welbevinden en mindfulnessvaardigheden te meten. Daarnaast is gekozen voor kwalitatief onderzoek met behulp van semigestructureerde interviews om de beleving van de leerlingen ten opzichte van de .b-training en de effecten van de .b-training op hun welbevinden en mindfulnessvaardigheden in kaart te brengen.
Omdat de .b-training in voorgaand onderzoek effectief is gebleken in het verlagen van stress en het verhogen van welbevinden, werd in dit onderzoek verwacht dat de training positieve effecten zou opleveren. Tevens is de verwachting dat de leerlingen de training positief hebben beleefd en daarnaast effecten beleven in hun welbevinden en mindfulnessvaardigheden. 
Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat de training geen effect heeft gehad op het welbevinden en mindfulnessvaardigheden van de havo-3-leerlingen. Een andere belangrijke conclusie is dat uit de interviews is gebleken dat de leerlingen wel effecten beleven in hun emotioneel en psychologisch welbevinden en mindfulnessvaardigheden. Wat betreft het sociaal welbevinden rapporteerde enkel de helft van de geïnterviewde leerlingen een vooruitgang na de .b-training. Nog een belangrijke conclusie uit de interviews is dat de leerlingen positief terugkijken op de training. Daarnaast gaven de leerlingen tijdens de interviews suggesties om de training te optimaliseren.  
Dit onderzoek heeft een aantal tekortkomingen en op basis hiervan wordt de opdrachtgever aangeraden om het onderzoek opnieuw uit te voeren waarbij de tekortkomingen worden verbeterd. Er worden drie aanbevelingen gedaan die zijn gebaseerd op methodologische tekortkomingen in dit onderzoek. Ten eerste wordt aanbevolen om in een nieuw onderzoek een gevalideerde Nederlandse vragenlijst voor het welbevinden van adolescenten onder de 18 jaar te gebruiken. Ten tweede wordt een gevalideerde Nederlandse vragenlijst voor mindfulnessvaardigheden voor adolescenten onder de 18 jaar aanbevolen. Ten derde wordt aanbevolen om vergelijkbare omstandigheden te creëren tijdens de voormeting en nameting. De aanbevelingen die zijn geopperd door de leerlingen zijn de training op vrijwillige basis aanbieden en daarnaast de training in kleine groepen verzorgen. De twee aanbevelingen voor toekomstig onderzoek kunnen zijn: kijken naar de rol van autonomie in relatie tussen het volgen van de .b-training en het welbevinden, en de effectiviteit onderzoeken van de .b-training versus de effectiviteit van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) met de .b-mindfulnesstraining.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2020-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk