De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Thesisrapport NLroute

‘Communicatieplan om Nederlandse jongeren, tussen 18 en 35 jaar, te bereiken en te motiveren om deel te nemen aan recreatieactiviteiten in het Nederlandse landschap’

Open access

Thesisrapport NLroute

‘Communicatieplan om Nederlandse jongeren, tussen 18 en 35 jaar, te bereiken en te motiveren om deel te nemen aan recreatieactiviteiten in het Nederlandse landschap’

Open access

Samenvatting

Het thesisproject is geschreven voor NLroute. NLroute brengt een zevental routes door het Nederlandse landschap en neemt de bezoeker mee naar het onbekende. De routes maken de variatie en relatie tussen landschap en de Nederlandse identiteit zichtbaar. NLroute wil hiermee de recreatie buiten de stedelijke centra bevorderen. De organisatie gaat met behulp van moderne technologie de routes vormgeven. Voor de bezoeker van het Nederlands landschap wordt een app ontwikkeld voor de mobiele telefoon. Deze app geeft de bezoeker de mogelijkheid om verhalen van de omgeving op te zoeken en te lezen: verhalen uit het verleden, het heden en de verwachtingen voor de toekomst. Ook zal de app dienen om toeristische trekpleisters van de omgeving op te zoeken en verhalen en ervaringen te delen met anderen.
De opdracht voor NLroute wordt vanuit het Kenniscentrum Hospitality gecoördineerd door dhr. Flooren en mw. Ruiter. Het kenniscentrum brengt student, opdrachtgever en onderzoeker samen om gezamenlijk tot een oplossing voor een probleemstelling te komen. Onderzoek draait om co-creatie. Dhr. Flooren en mw. Ruiter houden zich binnen het kenniscentrum bezig met ‘Kracht van Gastvrij Overijssel’. Speerpunten zijn innovatie en ondersteuning van de vrijetijdseconomie in Overijssel.
NLroute wil samen met talentvolle, jonge mensen op een speelse wijze een impuls geven aan de lokale economie in het Nederlandse landschap. Dit wil de organisatie verwezenlijken met toepassing van innovatieve technologieën en met het gebruik van lokale producten. NLroute werkt aan een door RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en de provincie Overijssel gefinancierde pilot in Overijssel. Het doel is om een business case te ontwikkelen met een verdienmodel dat na 15 oktober 2015 zelfstandig moet gaan draaien en uitgebreid zal worden naar de zeven routes door heel Nederland. Donderdag 15 oktober 2015 zullen de eerste bevindingen en plannen worden gepresenteerd en wordt de app gelanceerd. De opdrachtgever is benieuwd naar hoe de doelgroep zich gedraagt in de fasen voor, tijdens en na het deelnemen aan een recreatieactiviteit in het Nederlands landschap:
 
 
 
 
Daarbij is de volgende adviesvraag geformuleerd: “Hoe kan NLroute Nederlandse jongeren tussen de 18 en 35 jaar bereiken en motiveren tot het deelnemen aan recreatieactiviteiten in het Nederlandse landschap met een communicatieplan?”. Door middel van onderzoek zal deze vraag worden beantwoord. Het onderzoek bevat vragen met de betrekking op motivatie van de doelgroep, oriëntatie in de eerste fase van de Visitors’ Journey, herhaalbezoek en aanbevelingen in de laatste fase van de Visitors’ Journey, trends en ontwikkelingen binnen de branche en provincie Overijssel en het belang van mond-tot-mond reclame.
Het theoretisch kader geeft inzicht in de kernbegrippen die van belang zijn om het (veld)onderzoek uit te voeren. Ten eerste wordt ‘motivatie’ omschreven. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de Leisure Motivation Scale. Motivatie wordt in vijf categorieën verdeeld: leren, opgaan, er tussenuit zijn, gezelligheid en uitdaging. De Visitors’ Journey geeft een beeld van hoe de bezoeker zich gedraagt in de fasen voor, tijdens en na het bezoek aan, in dit geval, een recreatieactiviteit in het Nederlandse landschap. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van vrijetijdsbesteding. In Nederland is buitenrecreatie de grootste vorm van vrijetijdsbesteding. Distributiekanalen spelen een grote rol in marketing. Distributiekanalen worden omschreven als de weg die het product of de dienst aflegt van de product / aanbieder naar de afnemer / klant. Het advies wordt geschreven als communicatieplan. Communicatie is niet eenzijdig, maar er zijn altijd twee of meerdere partijen bij betrokken. 
Het veldonderzoek wordt uitgevoerd door middel van een kwantitatief o

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
Datum2016-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk