De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het studiesucces van Caribische studenten in Nederland

Open access

Het studiesucces van Caribische studenten in Nederland

Open access

Samenvatting

In dit onderzoek is de aandacht gevestigd op het studiesucces van Caribische studenten die na de middelbare school naar Nederland zijn gekomen voor hun HBO of universitaire studie. De vereniging Levende Talen Papiaments heeft het project Studiamigu|o ontworpen om deze doelgroep te kunnen ondersteunen. Deze ondersteuning is vooral op het gebied van taal-, vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Het project Studiamigu|o wil weten in hoeverre het project succesvol is en waar de eventuele ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Met de verzamelde informatie uit dit onderzoek is er een instructie ontwikkeld voor het project Studiamigu|o.
De hoofdvraag die in het onderzoek centraal staat is: Hoe kan het studiesucces van de Caribische jongeren die in Nederland studeren worden verhoogd?
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van het HCD-model (Human Centered Design-model). Het onderzoek is verdeeld in drie fases. In de eerste fase, de inspiration-fase, is er onderzoek gedaan naar de uitdagingen van de Caribische studenten in Nederland en naar hun ervaring met het project Studiamigu|o. Er is literatuuronderzoek gedaan naar het studiesucces van internationale studenten en welke factoren daaraan bijdragen. Uit de literatuur blijkt dat er vijf concepten zijn die invloed hebben op het studiesucces van Caribisch studenten in Nederland. Te weten; de mate van sociale integratie, academische integratie, persoonlijke/emotionele aanpassing, studiemotivatie en het Nederlandse taalniveau. De Nederlandse taalbeheersing heeft invloed op alle factoren, waardoor het goed aansluit bij het project Studiamigu|o. De Nederlandse taalbeheersing heeft een sterke invloed op de academische en sociale integratie. Allebei de vormen van integratie zijn weer sterk verweven met de mate van motivatie en persoonlijke/emotionele ontwikkeling. Middels vier interviews met studenten is er gekeken naar hun studie ervaringen in Nederland en hun ervaring met het project Studiamigu|o. Het project wordt door de vier studenten als positief ervaren. De begeleiders weten hoe het is om te vertrekken uit het Caribisch gebied om te gaan studeren in Nederland. Daarnaast geven de begeleiders de studenten de ruimte om zelf input te geven aan de begeleiding. Hierdoor kan de student ook andere punten aangeven waar hij of zij mee geholpen wil worden.
In de tweede fase, de ideation-fase, is er literatuuronderzoek gedaan naar het begeleiden van de student. Er zijn vijf begeleiders van het project Studiamigu|o geïnterviewd. In deze interviews is er aandacht besteed aan de manier van begeleiden en naar eventuele ontwikkelingsmogelijkheden van het project Studiamigu|o. Uit de literatuur blijkt dat de belangrijkste onderdelen van effectieve begeleiding zijn wederzijds respect en het luisteren naar de hulpvragen van de student. De student moet het gevoel hebben dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Dit stimuleert een vertrouwensband tussen de begeleider en de student, waardoor er meer openheid ontstaat. Tijdens de interviews met de begeleiders kwam dit ook naar voren. Met de begeleiders zijn er punten besproken waarop het project Studiamigu|o zou kunnen ontwikkelen.
 
 
In de laatste fase, de implementation-fase, is er gekeken naar de effecten van het project Studiamigu|o op de Nederlandse taalvaardigheden van de Caribische studenten. Dit is gedaan door een effectmeting te doen met behulp van de Nederlandse taaltesten van Dialang. In de literatuur is aangegeven dat het erg veel tijd kost voor een student een taalniveau stijgt. In de resultaten is te zien dat er geen sprake is van een sterke stijging of daling. Er lijkt sprake te zijn van stagnering. De effectmeting geeft echter een onbetrouwbaar beeld van de Nederlandse taalontwikkeling van de studenten, vanwege de lage participatiegraad van de studenten. Daarnaast is er gekeken naar hoe het project Studiamigu

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2021-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk