De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Taal begint thuis

Een kwalitatief onderzoek naar het bevorderen van de ouderbetrokkenheid binnen het gezinsgerichte programma VVE Thuis in de kinderopvang van de gemeente Enschede.

Open access

Taal begint thuis

Een kwalitatief onderzoek naar het bevorderen van de ouderbetrokkenheid binnen het gezinsgerichte programma VVE Thuis in de kinderopvang van de gemeente Enschede.

Open access

Samenvatting

Om ouders in de thuissituatie te ondersteunen in het stimuleren van taal bij hun kind maakt de gemeente Enschede gebruik van het gezinsgerichte programma VVE Thuis. Dit programma bestaat uit themaboeken met activiteiten om samen met het kind thuis uit te voeren. De pedagogisch medewerkers van drie kinderopvangorganisaties organiseren VVE Thuis ouderbijeenkomsten. Vanuit de gemeente Enschede is het verplicht gesteld dat ouders deelnemen aan VVE Thuis wanneer het kind een VVE indicatie heeft ontvangen. Ondanks de verplichting is de ouderbetrokkenheid laag. Doel van het onderzoek is om kennis te verzamelen. De volgende onderzoeksvraag is gesteld: Wat is nodig om de ouderbetrokkenheid te verhogen bij ouders die deelnemen aan VVE Thuis in de gemeente Enschede?
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoek. Door middel van semigestructureerde interviews is data verzameld. Pedagogisch medewerkers hebben vanuit criteria ouders gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Aan het onderzoek hebben 10 moeders deelgenomen. De interviews zijn afgenomen op een locatie naar keuze van de ouder.
De resultaten geven weer dat een ouderbijeenkomst als prettig wordt ervaren wanneer de ouders elkaar adviezen en tips geven. Het is belangrijk een ouderbijeenkomst te plannen op een moment dat passend is voor ouders. De looptijd van het VVE Thuis programma in Enschede is twee jaar. De ouders merken herhaling in het programma. Ouders geven verschillende tips om de bijeenkomsten van VVE Thuis te verbeteren. Opvallend is dat wanneer gevraagd wordt naar thuis taalaanbod het merendeel antwoord met “boekje lezen”. Daarentegen geven ouders tijdens het interview aan dat zij veel benoemen en praten met het kind. Ouders zijn actief maar niet bewust bezig met taal, hierin is winst te behalen.
Aanpassingen aan het programma zijn nodig om de ouderbetrokkenheid van ouders te verhogen die deelnemen aan VVE Thuis in de gemeente Enschede. Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerkers en de ouders een samenwerkingsverband aangaan. Een pedagogisch medewerker kan dan beter aansluiten bij de behoefte van de ouder. De VVE Thuis thema’s verspreiden over twee jaar of een splitsing in activiteiten maken naar het niveau van het kind en de ouders, voorkomt herhaling.
De kinderopvangorganisaties kunnen beleid schrijven over hoe om te gaan met ouderbetrokkenheid. Door de zes typen van betrokkenheid van Epstein (1992) te beschrijven zijn verwachtingen helder voor pedagogisch medewerkers en ouders. Een individueel gesprek voorafgaand aan de start van het programma is gewenst, zo kan relevante informatie verzameld worden waardoor de pedagogisch medewerkers de ouders goed kunnen ondersteunen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2023-09-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk