De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het bevorderen van employability bij waterschap Vallei en Veluwe

Welke invloed hebben de individuele- en organisatorische factoren op de employability van medewerkers bij waterschap Vallei en Veluwe?

Open access

Het bevorderen van employability bij waterschap Vallei en Veluwe

Welke invloed hebben de individuele- en organisatorische factoren op de employability van medewerkers bij waterschap Vallei en Veluwe?

Open access

Samenvatting

Deze afstudeerscriptie heeft als doel om een advies te kunnen geven aan Waterschap Vallei en Veluwe over de bevordering van employability bij medewerkers. De resultaten van het onderzoek moeten een inzicht geven omtrent de individuele- en organisatorische factoren die van invloed zijn op de mate waarop medewerkers werken aan het vergroten van hun employability. Om dit doel te realiseren staat de volgende hoofdvraag centraal: Welke invloed hebben de individuele- en organisatorische factoren op de employability van medewerkers bij Waterschap Vallei en Veluwe?Om de centrale hoofdvraag te kunnen beantwoorden is eerst literatuur geraadpleegd. In het theoretisch kader wordt een onderscheid gemaakt tussen employability en mobiliteit en wordt er voor gekozen om het onderzoek te richten op employability. Vanuit persoonlijke gesprekken met de P&O-adviseurs van de organisatie is er naar voren gekomen dat factoren die het meest van invloed zijn op het bevorderen van employability bij medewerkers zijn: orientatie en activiteiten van employability, de organisatiecultuur, leerklimaat: aanmoedigen om te leren en bang zijn om fouten te maken, ondersteuning van de leidinggevende en dialoog met de leidinggevende. Voor het empirische onderzoek is er gebruik gemaakt van een enquete waarin bovenstaande factoren als basis dienen. Er blijkt een duidelijk verband tussen leeftijd en employability en de rol van de leidinggevende bij het bevorderen van employability. Er blijkt geen verband te zijn tussen de organisatiecultuur en de mate waarin medewerkers zich orienteren een activiteiten uitvoeren.
Een belangrijke aanbeveling is dat medewerkers zelf aan het werk moeten met hun employability. Dit kan door een netwerk op te bouten en door collega 's te inspireren en te motiveren in de vorm van een vlog. Een aanbeveling m.b.t. de leidinggevende is dat het ontwikkel traject voor leidinggevenden wordt uitgebreid met het thema employability en de POP. Op organsisatieniveau is het goed om te werken aan de toekomstbestendigheid en om te werken aan het vernieuwen van een organisatiecultuur.  

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk