De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verhaal van velen door de ogen van enkelen

Paleodemografisch onderzoek naar de bevolking van Zutphen op basis van de fysisch antropologische database van de gemeente Zutphen

Het verhaal van velen door de ogen van enkelen

Paleodemografisch onderzoek naar de bevolking van Zutphen op basis van de fysisch antropologische database van de gemeente Zutphen

Samenvatting

Voor de studie Archeologie is gedurende de periode september 2019 tot mei 2020 een bachelor scriptie geschreven. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Zutphen, onder begeleiding van Norbert Eeltink (Senior archeoloog en fysisch antropoloog) en legt de focus op de gezondheid van de stedelijke populatie van Zutphen in de Nieuwe tijd middels fysisch antropologische gegevens.
Wanneer menselijk botmateriaal wordt opgegraven tijdens archeologisch veldonderzoek, begeleidingen en reguliere bodemingrepen wordt in theoretisch altijd een fysisch antropologisch onderzoek uitgevoerd door een specialist of student onder leiding van een specialist. Het doel van een fysisch antropologisch onderzoek is het beschrijven van de kenmerken van het individu en om een interpretatie te geven over de gezondheid en fysieke gesteldheid van de populatie. Hierbij wordt ook gekeken naar ziekten en eventuele trauma’s die een individu heeft opgelopen en of deze voortgekomen zijn uit geweld.
Gedurende dit onderzoek is echter afgeweken van de normale gang van zaken. De populaties die gebruikt zijn komen voort uit opgravingen, begeleidingen en/of reguliere bodemingrepen die reeds zijn uitgewerkt door een specialist. Alhoewel er dus wel al gegevens zijn over de populaties in bepaalde perioden, kan geen conclusie worden getrokken over Zutphenaren door de eeuwen heen. De reden hiervoor is het gebrek aan overzicht. Door middel van een onderzoek waarbij meerdere rapporten zijn samengevoegd en vergeleken is een breder overzicht gecreëerd op de gezondheid van de Zutphenaren.
De Nieuwstadskerk en de Broederenkerk vormen de kern van het onderzoek, waarbij alle individuen afkomstig zijn uit de zestiende eeuw tot 1840 n.Chr. De Nieuwstadskerk en de Broederenkerk zijn gekozen als kern om de focus voornamelijk op de primaire graven te leggen en hiermee een zo concreet mogelijk resultaat te kunnen geven. Per persoon is de conservering, de leeftijd ten tijden van overlijden, het geslacht, de lengte, de status van het gebit, eventuele opmerkelijke anatomische varianten, trauma’s en pathologische veranderingen aan het bot vastgesteld. Alhoewel de populaties voor de start van dit project onderzocht waren, is er een kleine steekproef gedaan van de populaties van de Nieuwstadkerk en de Broederenkerk tijdens het onderzoek.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2020-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk