De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een uitwerking van de opgraving aan de Binnenweg te Wilp.

Open access

Een uitwerking van de opgraving aan de Binnenweg te Wilp.

Open access

Samenvatting

Econsultancy heeft in opdracht van Nikkels projecten een archeologisch onderzoek (bureau-, boor-, proefsleuf- en definitief onderzoek) uitgevoerd in het plangebied aan de Binnenweg te Wilp in de gemeente Voorst. In het plangebied worden 43 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Bij de daarbij behorende graafwerkzaamheden zal de bodem worden verstoord. Eventueel aanwezige archeologische resten zouden hierbij verloren gaan. Op basis van het vooronderzoek werden er binnen het plangebied drie archeologische vindplaatsen verwacht: een vindplaats uit de Brons- en IJzertijd, een vindplaats uit de Middeleeuwen en een vindplaats uit de Nieuwe tijd. Om de archeologische waarden ex situ te behouden, diende onderhavige opgraving te worden uitgevoerd. Doel van de opgraving was het documenteren, registreren en veiligstellen van de archeologische resten die zich in de ondergrond van het onderzoeksgebied bevinden, om daarmee informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming over het verleden. 
 
Binnen het plangebied is 9000 m2 archeologisch onderzocht, wat resulteerde in 294 grondsporen en 2701 vondsten. Daarnaast zijn er diverse monsters genomen voor een pollen-, hout- en houtskoolanalyse. Dankzij het aardewerk- en houtonderzoek, samen met de houtskoolanalyse is een datering gekoppeld aan de vindplaats.
De sporen, vondsten en monsters zijn geanalyseerd. Op basis van de onderzoeksresultaten kon worden geconcludeerd dat in het plangebied inderdaad sprake is van een vindplaats uit de Midden-Bronstijd – Midden-IJzertijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd.
 
In het zuidwestelijke gedeelte van het onderzoeksgebied zijn restanten gevonden van spiekers uit de Midden-Bronstijd – Midden-IJzertijd. Een gedeelte van een nederzettingsperiferie, waar de kern op nog geen 100 m ten westen van het onderzoeksgebied gelegen is.
 
Uit de Romeinse tijd zijn geen vondsten aangetroffen. Wel uit de Steen-, Brons- en IJzertijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd. De Steentijd vondst betreft een vuurstenen werktuigje samen met een paar afslagen. Nabijgelegen archeologische onderzoeken hebben voornamelijk resten opgeleverd uit de Brons- en IJzertijd, wat overeenkomt met de vindplaats in het plangebied. Ten westen op Landgoed de Lathmer zijn twee IJzertijd plattegronden aangetroffen, welke de vermoedelijke kern vormen van de nederzetting. Ten noorden en zuiden zijn ook vondsten gedaan uit dezelfde periode.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2024-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk