De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bouwtechnische-, energetische- en financiële voor- en nadelen van houtconceptbouw ten opzichte van traditionele bouw

Open access

Bouwtechnische-, energetische- en financiële voor- en nadelen van houtconceptbouw ten opzichte van traditionele bouw

Open access

Samenvatting

De energieopgave dwingt corporaties om goed te kijken naar de investeringsruimte. Deze investeringsruimte van corporaties is niet oneindig en raakt een keer op. Dat terwijl corporaties veel geld nodig hebben voor de betaalbaarheid van de huurwoningen, de beschikbaarheid van nieuwe woningen en de kwaliteit van deze woningen zowel op het gebied van dienstverlening/aanpassingen als de duurzaamheid en circulariteit van die woningen Door deze vele primaire geldposten voor corporaties zijn de corporaties onder andere constant bezig met hoe het bouwen van nieuwe woonruimte goedkoper kan en hoe de woningen duurzamer en meer circulair gebouwd kunnen worden. Zo wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid van houtbouw/houtconceptbouw ten opzichte van de traditionele bouw. Hiervoor is een lijst met bouwtechnische-, energetische- en financiële voor- en nadelen van houtconceptbouw ten opzichte van traditionele bouw ontwikkeld. De lijst met voor- en nadelen is ontwikkeld om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag:
“In hoeverre kan een lijst met bouwtechnisch-, financieel- en energetische voor- en nadelen tussen het gebruik van houtconceptbouw ten opzichte van traditionele bouw worden opgesteld voor de bouw van grondgebonden sociale nieuwbouwwoningen door ontwikkelende corporaties?”
Om antwoord te geven op de probleemstelling is in hoofdstuk twee en drie literatuuronderzoek gedaan. De begrippen projectontwikkeling, ontwikkelende corporatie, sociale woonruimte, grondgebonden woonruimte en nieuwbouwwoningen zijn in hoofdstuk twee afgebakend. In hoofdstuk drie zijn de bouwtechnische-, energetische- en financiële voor- en nadelen onderzocht en beschreven. De twee literatuur hoofdstukken vormen samen het theoretisch kader voor hoofdstuk vier. Aan de hand van het theoretisch kader is een conceptlijst met voor- en nadelen opgesteld. Deze lijst is getoetst aan praktijkdeskundigen door middel van interviews. Voor deze interviews zijn zeven deskundigen bevraagd. Het doel van het praktijkonderzoek is tweeledig.
1. Toetsing onder deskundigen uit de praktijk waardoor nieuwe inzichten worden vergaard en op basis daarvan de lijst met voor- en nadelen kan worden verbeterd en definitief worden opgesteld.
De deskundigen gaven aan dat alle begrippen in de lijst duidelijk zijn en de lijst op het gebied van inhoud vrijwel volledig is. Tevens worden alle aspecten aanstipt. Wel kwam naar voren dat de voor- en nadelen beter gecategoriseerd en gegroepeerd kunnen worden zodat de lijst nog duidelijker wordt. Na de lijst op hoofdlijnen bekeken te hebben is de lijst inhoudelijk afgegaan en is feedback gegeven op de lijst. In grote lijnen kan worden geconcludeerd dat de lijst nog een aantal aanpassingen kon gebruiken. Zo blijkt onder andere dat hout in de praktijk uit noord en oost Europa komt. De voordelen van de brandveiligheid van hout kan meer toelichting gebruiken zodat deze nog duidelijker te lezen valt. Verder blijkt dat beton niet lokaal kan worden vervaardigd en dit geen nadeel is van hout ten opzichte van beton. Op dit onderdeel kwam het niet vrijkomen van vocht en de warmteregeling (met oververhitting) naar voren als goede aanvullingen die nog ontbrak aan de lijst.
 
Vooral het voordeel dat een team van vijf werkers tot zes woningen per dag kunnen plaatsen klopt niet in de praktijk. In de praktijk is het wel mogelijk om een woning per dag te kunnen plaatsen wanneer wordt overgegaan op conceptbouw. Verder waren een aantal opmerkingen gemaakt over het nadeel “Door bij traditionele bouw een flexibele schil aan te houden kan worden gezorgd voor de voordelen van conceptbouw gecombineerd met de flexibiliteit van de traditionele bouw”. Dit nadeel moet volgens de experts of anders worden beschreven of worden weggehaald wegens een te kleine impact. Verschillende experts spraken elkaar tegen door te zeggen dat ingrijpen inderdaad moei

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingVastgoed en Makelaardij
Datum2021-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk