De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verlichting van de Amsterdamse woningmarkt

Woningbouw mogelijkheden voor Nieuw-West en Osdorp

Open access

Verlichting van de Amsterdamse woningmarkt

Woningbouw mogelijkheden voor Nieuw-West en Osdorp

Open access

Samenvatting

Er is sprake van een urgentie om de grote bevolkingsgroei van Amsterdam te huisvesten (MRA, 2017). Snelheid, kwantiteit en kwaliteit zijn van belang, maar de gemeente Amsterdam legt te veel focus op de (her)ontwikkeling en herstructurering van relatief complexe gebieden in de ring- en metrozone A10 (Gemeente Amsterdam, 2016). Om hier inzicht in te krijgen en het vraagstuk aan te pakken moet de woningurgentie in kaart worden gebracht. En inzichtelijk gemaakt worden waar de kansen liggen. Door eerst te kijken naar de stad Amsterdam in zijn geheel, vervolgens richting stadsdeel Nieuw-West en als laatst toe te spitsen op de wijk Osdorp wordt dit inzichtelijk gemaakt. 
Het doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe Nieuw-West voor verlichting kan zorgen op de woningmarkt. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘In hoeverre heeft Nieuw-West potentie om de acute woningvraag in Amsterdam op te verlichten?’ 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is er deskresearch uitgevoerd. In hoofdstuk twee, drie en vier wordt door middel van kwantitatieve informatie inzicht gegeven in de woningvraag en bevolkingsgroei. In de daaropvolgende hoofstukken worden de ruimtelijke kansen en kwaliteiten van Nieuw-West als alternatieve locatie voor verdichting aangewezen. 
De resultaten van het onderzoek tonen een duidelijk te kort aan woningen in Amsterdam op dit moment. Er wordt verwacht dat de bevolking de komende jaren flink zal groeien. In 2040 doorbreekt Amsterdam de grens van een miljoen inwoners (Gemeente Amsterdam, 2018). Dit resulteert in een te kort naar woningen, waardoor de vraag stijgt. Ook wordt duidelijk dat veel plannen nu nog lange termijn projecten zijn die op dit moment niet voor verlichting zorgen. Kijkend naar Nieuw-West biedt het stadsdeel oplossingen voor het te kort in woningen. De huidige lage dichtheid in combinatie met de ruimtelijke kwaliteiten van het stadsdeel bieden potentie voor het aanpakken van de hoge vraag. 
In het onderzoek wordt de discussie aangewakkerd om het stadsdeel Nieuw-West meer te betrekken bij de stad. De huidige structuren en de ligging bieden kansen voor verdichten en doorontwikkeling tot een hogere intensiteit.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingRuimtelijke Ontwikkeling
Datum2018-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk