De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Liever met dan zonder jullie

Een inventariserend onderzoek naar het sociale netwerk van volwassen mannelijke forensische patiënten

Open access

Liever met dan zonder jullie

Een inventariserend onderzoek naar het sociale netwerk van volwassen mannelijke forensische patiënten

Open access

Samenvatting

Sinds de komst van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet wordt er ook van kwetsbare mensen, waaronder forensische patiënten, verwacht dat zij zoveel mogelijk participeren en zelfredzaam zijn. De toekomstige wetswijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz) naar de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg geeft gehoor aan deze richtlijnen. De kern van de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg is namelijk dat er meer aandacht moet zijn voor de maatschappelijke participatie van de patiënt waarbij het sociale netwerk zoveel mogelijk ondersteuning biedt. Doordat het sociale netwerk van forensische patiënten over beschermende factoren maar ook risicofactoren beschikt, wil de opdrachtgever Transfore dat het sociale netwerk van hun patiënten in kaart wordt gebracht. Transfore heeft namelijk weinig tot geen zicht op het sociale netwerk van hun patiënten en worden niet of nauwelijks betrokken bij de resocialisatiefase. Door het sociale netwerk in kaart te brengen kunnen de beschermende factoren en risicofactoren van het sociale netwerk worden geïdentificeerd om het persoonlijke herstelproces van de patiënten te bevorderen.
Om die redenen is een inventariserend onderzoek gestart waarbij het sociale netwerk van 8 mannelijke forensische patiënten van FBW Twente (resocialisatiefase) in kaart zijn gebracht en is er gekeken hoe het sociale netwerk door de patiënten wordt ervaren. In het verlengde daarvan is nagegaan in hoeverre de mannelijke forensische patiënten van FBW Twente een ondersteunend sociaal netwerk hebben dat bijdraagt aan een voorspoedige re-integratie in de maatschappij. Bij het in kaart brengen van het sociale netwerk van de patiënten is er gekozen voor een kwantitatieve benadering en bij het onderzoek doen naar hoe het sociale netwerk door de patiënten wordt ervaren een kwalitatieve benadering. De kwantitatieve gegevens zijn geïnventariseerd door middel van een bestaande vragenlijst. Het gaat om de Forensische Sociale Netwerk Analyse (FSNA). De kwalitatieve gegevens zijn aan de hand van een literatuuronderzoek en een semigestructureerd interview geïnventariseerd. Hoewel mannelijke en vrouwelijke patiënten steunen op hun sociale netwerk voor hun welbevinden, heeft de keuze voor mannelijk patiënten te maken met het feit dat er op dit moment geen vrouwelijke patiënten in de resocialisatiefase behandeld worden.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2018-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk