De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een gastvrije entree

Een onderzoek en advies naar de mate waarin en de wijze waarop gastvrijheid toepasbaar is binnen de toeristische entrees van de openbare ruimte in het stadscentrum van Deventer.

Open access

Een gastvrije entree

Een onderzoek en advies naar de mate waarin en de wijze waarop gastvrijheid toepasbaar is binnen de toeristische entrees van de openbare ruimte in het stadscentrum van Deventer.

Open access

Samenvatting

Dit porfolio is geschreven in opdracht van de gemeente Deventer. De gemeente Deventer heeft behoefte aan meer informatie over het begrip gastvrijheid en hoe dit te implementeren in de openbare ruimte. Op dit moment wordt er met een technische blik naar de leefomgeving van het stadscentrum van Deventer gekeken. De gemeente probeert steeds meer een benadering te zoeken hoe een gebruiker de openbare ruimte beleeft en gebruikt. Gastvrijheid kan daar een onderdeel van zijn. Dit is in Deventer helemaal nieuw. Momenteel is vrij weinig bekend over hoe gastvrijheid kan worden toegepast in een openbare ruimte. Hierdoor is het vraagstuk over de gastvrijheid van de binnenstad ontstaan. De managementvraag is als volgt: ‘Hoe kan het begrip gastvrijheid vertaald worden naar de openbare ruimte van de bekende toeristische entrees van de binnenstad Deventer door middel van een checklist?’.
De managementvraag is beantwoord met een beroepsproduct waarin de wensen en behoeften van de stakeholders zijn gevisualiseerd en samengebracht in een checklist. De checklist bestaat uit richtlijnen waaruit het ontwerp van een entree aan moet voldoen. Wanneer aan al deze richtlijnen is voldaan, dan is de toeristische entree gastvrij ingericht.
Om de checklist te ontwikkelen is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel van de volgende dataverzamelingsmethoden; literatuuronderzoek, deskresearch, interviews en straatonderzoek. Interviews zijn afgenomen met vijf medewerkers van de gemeente Deventer, twee medewerkers van Deventer Marketing en één medewerker van Stichting Deventer Binnenstadsmanagement. Het straatonderzoek is uitgevoerd bij de bezoekers van Deventer. Op deze manier zijn alle meningen van de stakeholders in kaart gebracht en zijn alle meningen vergeleken en getoetst.
Op basis van het literatuuronderzoek zijn definities geformuleerd voor de begrippen gastvrijheid en openbare ruimte. De samengestelde definitie van gastvrijheid is ‘Gastvrijheid is fysiek en psychologisch comfort bieden aan gasten om een verwelkomend gevoel te laten ervaren’ en de samengestelde definitie van openbare ruimte is ‘Een ruimte die toegankelijk is voor iedereen met sociale interactie tussen mens en plaats die door mensen op een bepaalde manier wordt beleefd’. Deskresearch heeft inzichtelijk gemaakt over welke kennis al wordt beschikt bij de organisatie en in de omgeving over gastvrijheid. Daaruit is naar voren gekomen dat het begrip gastvrijheid bekend is maar nog niet ingezet wordt in huidige vraagstukken/projecten. Het doel van de interviews en straatonderzoek was om meningen te verzamelen over de identiteit van Deventer, de toeristische entrees, gastvrijheid en verbeterpunten. Uit dit onderzoek is gebleken dat een gastvrije toeristische entree bestaat uit bebording, bereikbaarheid, toegankelijkheid, verlichting en groen. Hierbij wordt de identiteit van Deventer in meegenomen door de materialisatie aan te brengen in de entree. De belangrijkste toeristische entrees in Deventer zijn de Nieuwe Markt, de Keizerstraat en de Smidsgang. Door de drie-eenheid samenwerking tussen de gemeente Deventer, stichting Deventer Binnenstadmanagement (SDBM) en Deventer Marketing zijn verschillende stakeholders betrokken in Deventer maar nog niet tijdens een herinrichting
Op basis hiervan wordt aanbevolen om de drie-eenheid mee te nemen in herinrichtingen om zo nieuwe inzichten te verkrijgen. Ook is het wenselijk om minder fietsenstallingen te hebben in de Keizerstraat om zo een minder rommelig uitstraling te hebben. Bij de Smidsgang kunnen muurschilderingen zorgen voor meer beleving in de straat. Het hele jaar door hangt er een slinger met de tekst Welkom…inDeventer boven de entrees waarbij het design per seizoen verschillend is. Meer sfeerverlichting in de gehele binnenstad, sfeerverlichting is gastvrijheid. Op de plekken waar kerstbomen in bakken staan in de maand december gedurende de

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingTourism Management
Datum2023-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk