De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Architectuurcentrum Rondeel

Architectuurcentrum Rondeel

Samenvatting

Bezoekers van de cultuursector zijn in te delen in verschillende categorieën: cultuurkijker, cultuurganger en cultuurzoeker. Dit onderzoek is gebaseerd op deze categorisering. Er is een vertaalslag gemaakt naar drie doelgroepen voor het Architectuurcentrum Rondeel. Deze drie doelgroepen zijn: toevallig, nieuwsgierig en deskundig. De toevallige en nieuwsgierige bezoekers worden in dit rapport niet-deskundig publiek genoemd.
Bij het Architectuurcentrum Rondeel komen momenteel veel meer deskundige dan niet-deskundige bezoekers. Het Architectuurcentrum Rondeel wil graag dat dit meer in verhouding komt zodat er een evenwichtige balans ontstaat tussen die drie doelgroepen. Het doel van dit onderzoek is: onderzoeken wat de behoeften zijn van het niet-deskundig publiek, op welke manier dit publiek het beste te bereiken is en welke communicatiemiddelen daarvoor nodig zijn. De beleidsvraag van dit onderzoek is:
• Hoe kan Architectuurcentrum Rondeel meer bezoekers trekken uit het niet-deskundig publiek?
Hieruit worden de volgende vier hoofdvragen geformuleerd:
 Wat zijn communicatiemodellen uit de literatuur voor het formuleren van een communicatiestrategie?
 Wat zijn de behoeften van het niet-deskundig publiek van het Architectuurcentrum Rondeel?
 Welke communicatie instrumenten worden er gebruikt door het niet-deskundig publiek en welke consequenties heeft dat voor het Architectuurcentrum Rondeel?
 Wat zijn best practices op het gebied van communicatie?
Om deze hoofdvragen te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van bureau en empirisch onderzoek. Voor het bureau onderzoek is er gebruik gemaakt van literatuur en secundaire bronnen. Het empirisch onderzoek bestaat uit een casestudy waarbij er 14 diepte interviews zijn afgenomen. De beantwoording van de hoofdvragen van dit onderzoek staat uitgebreid beschreven in hoofdstuk 7. Aan de hand van deze conclusies zijn er drie oplossingen ontwikkeld voor het beleidsprobleem van het Architectuurcentrum Rondeel:
‘Massacommunicatie’ / ‘Persoonlijke communicatie’ / ‘Geen communicatie’
Deze drie oplossingen worden uitgebreid beschreven in paragraaf 9.1. Om uit deze drie oplossingen de beste oplossing voor het beleidsprobleem te vinden worden deze beoordeeld aan de hand van twee hoofdcriteria. Deze zijn voortgekomen uit het onderzoek. De twee hoofdcriteria zijn: haalbaarheid en passend bij missie, visie en strategie. Beide hoofdcriteria zijn even belangrijk en hebben dezelfde wegingsfactor. Het hoofdcriterium haalbaarheid bestaat uit vijf deelcriteria: grote mogelijkheid tot aandacht trekken, kleine kans op selectieve schifting, nauwkeurige feedback van de doelgroep, tweerichtingsverkeer en aansluiten op mogelijkheden Architectuurcentrum Rondeel. Al deze deelcriteria zijn even belangrijk en hebben dezelfde wegingsfactor. Een uitgebreide beschrijving hiervan staat in paragraaf 9.2 en 9.3.
De oplossing ‘Persoonlijke communicatie’ is het beste beoordeeld aan de hand van beide criteria. Dit is de oplossing voor het beleidsprobleem van het Architectuurcentrum Rondeel. Er is draagvlak voor dit advies vanuit de organisatie omdat het voldoet aan de missie, visie en strategie en de oplossing past binnen de organisatiecultuur van het Archituurcentrum Rondeel. Dit wordt beschreven in paragraaf 9.4.
De kick off van deze oplossing vindt plaats tijdens de dag van van de architectuur in juni 2012. Er worden dan activiteiten georganiseerd voor alle drie de doelgroepen van het Architectuurcentrum Rondeel. Voor toevallige bezoekers zijn dit: kraampjes, een fietstour en het kinderarchitectenplein. Voor nieuwsgierige bezoekers zijn dit: een lunch op locatie, een lezing en een debat met deskundige bezoekers. Voor deskundige bezoekers is dit het ontwerpen van een tentoonstelling. Deze tentoonstelling blijft een maand staan.
De follow up van deze oplossing zijn activiteiten voor de langere termijn en die binnen een bepaalde periode terugkeren. Voor alle bezoekers wordt er de architectuurronde georganiseerd. Hierin worden architectuurplannen verantwoordt aan het publiek. Er kunnen ook sprekers worden uitgenodigd om een lezing te geven over een onderwerp dat gerelateerd is aan een regionaal vraagstuk. Voor elke doelgroep worden er passende langere termijn activiteiten georganiseerd. Deze staan beschreven in paragraaf 9.5.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingHospitality Business School
PartnersArchitectuurcentrum Rondeel
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk