De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leisure kansen cultuur

Leisure kansen cultuur

Samenvatting

“In de provincie Overijssel ligt een unieke regio; tussen de rivier de IJssel en het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug bevindt zich de regio Salland. Salland is een streek met gezellige dorpen en de oude Hanzestad Deventer. Een streek met monumentale boerderijen, statige landhuizen, romantische kastelen en gerestaureerde molens. Een authentiek stukje Nederland waar het goede bewaard is gebleven met een geheel eigen charme en karakter. In Salland is veel afwisselende natuur: weidse uiterwaarden, een prachtig coulisselandschap en een bosrijke heuvelrug, mooie natuurreservaten en bloeiende heidevelden.”
(Brochure Salland! 2010)
Ondanks het bovenstaande, wenst het Sallands Bureau voor Toerisme (SBT) meer dagrecreanten, meer toeristen, hogere bestedingen en een langer verblijf van toeristen in de regio Salland te creëren. Deze vier doelstellingen zullen leiden tot een groei in de vrijetijdseconomie van de regio Salland. Zoals blijkt uit het bovenstaande stukje, heeft regio Salland veel te bieden. Daarom is er voor gekozen om dit rapport specifiek te richten op de diverse culturele aspecten van de regio. De volgende onderzoeksvraag is opgesteld;
“Wat zijn de verrijkende leisure kansen voor de regio Salland, met betrekking tot het thema cultuur?”
Leisure, ofwel vrije tijd, is de tijd die men heeft nadat de ‘verplichte zaken’ zoals werken huishouden en dergelijke, zijn gedaan. Om deze vraag te kunnen beantwoord is er een onderzoek gehouden onder zowel de bewoners als de bezoekers van de regio Salland. De schriftelijke enquête heeft de volgende conclusies opgeleverd;
Regio Salland heeft veel te bieden op gebied van recreatie en toerisme; Salland beschikt over een gevarieerd aanbod van onder andere bezienswaardigheden, natuur en landschap. Echter is er naar voren gekomen dat regio Salland concurrentie ondervindt van de provincies Gelderland en Overijssel. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de regio zich zal moeten onderscheiden, dit kan gedaan worden door het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen verschillende bedrijven wat kan zorgen voor vernieuwende Product– Markt – Partner combinaties. Dit kan leiden tot een
Unique Sellingpoint voor de regio.
Verder is er een vijftal kernkwaliteiten naar voren gekomen waarover der regio beschikt. Dit betreffen de kwaliteiten natuur, cultuur, fietsen, gastvrijheid en evenementen.
Als er wordt gekeken naar de identiteit van de regio Salland met betrekking tot het thema cultuur, kan er worden gezegd dat regio veel te bieden heeft. Bij cultuur gaat het om verschillende aspecten; kunst, cultureel erfgoed en media.
Regio Salland beschikt over diverse expositieruimtes waar verschillende vormen van kunst worden tentoongesteld. Ook is er een project gaande onder leiding van Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) waarbij verschillende partijen worden ondersteund in projecten. Behalve beeldende kunst, komen ook de andere varianten ruimschoots aan bod; zo worden er jaarlijks diverse evenementen georganiseerd waarbij muziek, theater, dans et cetera centraal staan. Ook worden er diverse muziek festivals georganiseerd. Op het gebied van cultureel erfgoed heeft Salland veel te bieden. Salland beschikt over veel historische gebouwen, panden, kastelen en landgoederen waar ook de Hanzestad Deventer met de vele geschiedenis die niet mag ontbreken. Ondanks de vele erfgoederen waarover de regio beschikt, is Salland als ‘Cultuurland’ nog maar beperkt in kaart gebracht, laat staan gepromoot.
Verder zijn er diverse trends en ontwikkelingen gaande, ook op het gebied van cultuur. De Raad voor Cultuur heeft een plan opgesteld waar deze trends en ontwikkeling onder de loep worden
genomen, en hoe deze kunnen worden omgebogen tot kansen. Als eerste komt
technologie / digitalisering naar voren. Voor Salland is dit een kans om de Sallandse cultuur te promoten, en wellicht ook de doelgroep hiervoor te verbreden aangezien steeds meer mensen gebruik maken van het digitale netwerk. Als tweede komt educatie naar voren, dit is specifiek gericht op kinderen. Ook hier zou de regio Salland op in kunnen spelen door zich op deze doelgroep te richten en zich daarbij te richten op de cultuur en de geschiedenis waarover Salland beschikt.
Wordt er gekeken naar de interesse voor de verschillende activiteiten in de regio, staat bij zowel de bewoners als bezoekers het bezoeken van natuur en landschap op één, fietsen op twee en wandelen of Nordic Walking op drie. Hierbij wordt cultuur niet benoemd.
Verder is op te merken dat 45,4% van de bewoners het cultuur historische aanbod aanspreekt, tegenover 20,3% van de bezoekers. Ook is uit het onderzoek gebleken dat ruim de helft van de bewoners, 51,2%, aangeeft interesse te hebben voor het bezoeken van musea. Van de bezoekers geeft 29,2% aan hiervoor interesse te hebben. Dit zijn vrij kleine aantallen. Wellicht valt hieruit te concluderen dat zowel de bewoners als bezoekers zich niet bewust zijn van het culturele aanbod waarover de regio beschikt. Ook hiervoor is promotie een belangrijk aspect.
De Guest Journey, ofwel de klantbeleving, bestaat uit drie fasen; voor–, tijdens–, en na het bezoeken van Salland. De Guest Journey van de bezoekers en bewoners van de regio ziet er als volgt uit;
Voor; dit onderdeel kan alleen op bezoekers worden verhaald. Uit de enquête is gebleken dat 15.6% van de ondervraagden Salland voor het eerst hebben bezocht in april 2010, 14,4% is er voor de tweede keer en het merendeel (34,4%) heeft aangegeven de regio 5 tot en met 10 keer te hebben bezocht. De meeste respondenten ( 41,7%) halen krijgen hun inspiratie om de regio te bezoeken van familie/vrienden/kennissen.
Tijdens; Uit het onderzoek is gebleken dat bijna de helft van de bezoekers de regio bezoekt met het gezin, hieruit kan worden geconcludeerd dat dit een belangrijke doelgroep is voor de regio.
Verder blijkt uit de gegevens dat de mate van tevredenheid betreffende het cultuurhistorische elementen in de regio Salland, bij zowel de bewoners als bezoekers exact gelijk zijn. Het minst tevreden zijn beide partijen over de archeologische monumenten en het industrieel erfgoed; beide elementen zijn met ‘neutraal’ beantwoord. Over het algemeen is te concluderen dat de resultaten per element schommelen tussen de antwoordcategorieën ‘neutraal’ en ‘tevreden’.
Na; Op de vraag voldoet Salland aan uw verwachtingen heeft 78,4% van de respondenten het antwoord ‘ja, zoals verwacht’ of ‘ja, boven verwachting’ ingevuld. De vraag is ingevuld door 204 bewoners en door 199 bezoekers van de regio. Dit is een zeer positief resultaat.
Een andere vraag van de enquête was: In welke mate zijn de volgende typeringen volgens u van toepassing op Salland? De vraag ging over het bezoek van de regio Salland. Is Salland geschikt voor een dagbezoek, een dagbezoek met overnachting en meerdere overnachtingen? Uit de analyse is gebleken dat Salland het meest geschikt is voor een dagbezoek, 58,3% heeft van toepassing ingevuld bij deze vraag. 46,3% vindt Salland ook geschikt voor meerdere overnachtingen.
Aan de hand van bovenstaande conclusies zijn er twee leisure kansen opgesteld die betrekking hebben op het thema Cultuur;
“Op zoek naar de Sallandse Schatten…” waar het vooral draait om de cultuurbeleving van kinderen. Zij maken op deze manier spelenderwijs kennis met de cultuur historie van Salland.
“Salland gaat Digitaal”, waar wordt ingespeeld op de trend die gaande is op het gebied van cultuur. Verder is het gericht op een belangrijke doelgroep voor de regio, namelijk 50+.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingHospitality Business School
PartnersSallands Bureau voor Toerisme
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk