De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

MVO & Touroperators

MVO & Touroperators

Samenvatting

Managementsamenvatting
Voordat u deze thesis doorleest zou ik, de onderzoeker en adviseur, u graag inleiden in het onderwerp van deze thesis. Zoals de titel reeds aangeeft betreft deze thesis Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & touroperators. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ( vanaf nu afgekort als MVO) is een onderwerp dat steeds vaker naar voren komt in de moderne organisatie. Zo ook in het toerisme. MVO is in het leven geroepen om de verantwoordelijkheid van de schade, die aan mens en milieu wordt toegebracht, te repareren en voorkomen. Organisaties ondernemen en hierbij veroorzaken zij schade waar niemand de verantwoordelijkheid voor neemt. Één van de bekendste voorbeelden hiervan is de CO2 uitstoot van organisaties. Deze CO2 uitstoot schaad het milieu en uiteindelijk de mens, maar wie betaald de schade? MVO geeft hierop antwoord. Het implementeren van MVO in het bedrijfsleven is begonnen. Ook in het toerisme. In deze thesis kijkt de onderzoeker naar MVO door middel van ISO 26000, een duurzaamheidrichtlijn. Deze thesis is geschreven in opdracht van het lectoraat Ethiek & MVO. Het lectoraat is een kennisinstelling. Zij beogen de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven te onderzoeken en te stimuleren. Dit doen zij in samenwerking met participanten uit het werkveld. In deze thesis zijn de participanten de MKB touroperators. De beleidsvraag binnen deze thesis is:
‘Hoe kan het lectoraat Ethiek & MVO, MKB touroperators in Nederland adviseren op strategisch niveau, bij het implementeren van MVO, in de vorm van ISO 26000, om zo bij te dragen aan een duurzame toerisme branche?’
Het doel van deze thesis is een advies te schrijven, gebaseerd op gedegen onderzoek, dat antwoord geeft op bovenstaande beleidsvraag. Het doel is adviseren hoe het lectoraat Ethiek & MVO, MKB touroperators in Nederland kan adviseren bij het implementeren van MVO, door inzicht te geven in hoe MKB touroperators in Nederland MVO zouden moeten implementeren.
De thesis bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte is het onderzoeksgedeelte. Hierin wordt aan de hand van interviews met MKB touroperators en experts onderzocht hoe MKB touroperators MVO, door middel van ISO 26000, zouden moeten implementeren. De hoofdvraag van het onderzoeksgedeelte is:
‘Hoe zou MVO, in de vorm van ISO 26000, moeten worden geïmplementeerd door MKB touroperators in Nederland?’
In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van ISO 26000 om de implementatie van MVO te vertegenwoordigen. ISO 26000 verdeelt de implementatie van MVO in zeven principes. In dit onderzoek worden de principes transparantie en respect voor de belangen van stakeholders onderzocht. Het onderzoek behandeld de strategieën, middelen en knelpunten bij de implementatie van MVO, door middel van transparantie en respect voor de belangen van stakeholders.
Uit het onderzoek blijkt dat voor zowel transparantie als respect voor de belangen van stakeholders er weinig implementatiestrategieën zijn. De onderzoeker heeft voor beide principes één implementatiestrategie gevonden. Dit geeft aan dat de implementatie van de twee principes nog in de kinderschoenen staan. De middelen die gebruikt worden door MKB touroperators bij het implementeren van MVO, door middel van transparantie, zijn veelal het internet en persoonlijk contact. Het internet wordt op verschillende manieren gebruikt. Drie manieren van gebruik van het internet springen eruit. De MKB touroperators maken veel gebruik van hun eigen website om informatie transparant te maken. Ook weblogs worden veelvuldig gebruikt bij het transparant maken van belangrijke informatie. De derde manier van gebruik van het internet is social media. Volgens het NRIT Onderzoek(2011) één van de snelst opkomende media. Ook hier maken de MKB touroperators veelvuldig gebruik van. De experts geven, in de interviews, wel aan dat de middelen die gebruikt kunnen worden voor het transparant maken van informatie afhankelijk zijn van de betrokken stakeholders en de organisatie. De middelen moeten afgestemd worden op de stakeholder en de organisatie. Een volledig overzicht van de middelen voor het implementeren van transparantie kunt u vinden in § 4.2.1.
De middelen die gebruikt kunnen worden voor het implementeren van respect voor de belangen van stakeholders zijn van meer persoonlijke aard. Een veel genoemd middel, in de interviews met zowel de MKB touroperators en experts, is persoonlijk contact. Een onderdeel van persoonlijk contact dat eruit springt is interactie. Interactie met de stakeholder kan door middel van rond de tafel discussie, gesprekken of discussies. Een volledig overzicht van de middelen, voor het implementeren van respect voor de belangen van stakeholders, is te vinden in §4.2.2. Ook voor deze middelen geldt dat ze afhankelijk zijn van de stakeholder en de organisatie. In deze interviews is de focus gelegd op de MKB touroperator.
Als laatst zijn de knelpunten onderzocht bij het implementeren van MVO, door middel van transparantie en respect voor de belangen van stakeholders. Hierbij komt naar voren dat, voor transparantie, de knelpunten het meest liggen bij de grote en ingewikkelde distributie keten. Deze knelpunten hebben vaak te maken met het internationale karakter van de distributieketen. Ook speelt de grootte een rol. Door de vele schakels in de distributie keten is het lastig om alle informatie naar de juiste stakeholders te communiceren. Ook is het lastig informatie te verzamelen om transparant te maken. Een volledig overzicht van de knelpunten bij het implementeren van transprantie kunt u vinden in § 4.4.1.
De knelpunten bij het principe respect voor de belangen van stakeholders liggen op verschillende gebieden. Één van de knelpunten waarvoor de MKB touroperator moet oppassen is het identificeren van de stakeholder door middel van nadenken. Dit komt uit de interviews met de MKB touroperators. De experts geven aan het hier niet mee eens te zijn. Naast het nadenken over wie de stakeholder van de touroperator is moet de touroperator ook naar buiten treden om op zoek te gaan naar stakeholders. Welten( persoonlijke communicatie, 5 december 2011) vergelijkt het identificeren van de stakeholder met de campagne van een politieke partij. De politieke partij gaat ook de straat op om op zoek te gaan naar kiezers. Volgens Welten zouden touroperators hetzelfde moeten doen met stakeholders. Een volledig overzicht van de knelpunten bij het implementeren van respect voor de belangen van stakeholders kunt u vinden in § 4.4.2.
Het tweede gedeelte van deze thesis is het advies. Het advies geeft antwoord op de beleidsvraag op basis van de conclusies van het onderzoek. In hoofdstuk 6 heeft de onderzoeker een brug naar het advies geschreven in § 6.3: discussie van het onderzoek. Daarna gaat de thesis verder met hoofdstuk 7 het advies. In het advies vindt u drie alternatieven als antwoord op de beleidsvraag. Het advies dat wordt gegeven betreft twee onderzoekslijnen met als doel het stimuleren van de implementatie van MVO in MKB touroperators en het verhogen van de kwaliteit van deze implementaties.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingHospitality Business School
PartnersLectoraat Ethiek & MVO
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk