De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Alles kids op vakantie? Kinderanimatie in een hotel

Alles kids op vakantie? Kinderanimatie in een hotel

Samenvatting

Deze thesis doet onderzoek naar een managementprobleem van Golden Tulip Arnhem-Doorwerth. Dit hotel, dat onderdeel is van een grote hotelketen, is gelegen in de buurt van Arnhem. De belangrijkste doelgroep voor het hotel zijn de zakelijke gasten. De 40 familiekamers laten zien dat families met kinderen ook een belangrijke doelgroep is voor het hotel. Naast de sportfaciliteiten en buitenspeeltuin, wordt er regelmatig een zaal ingericht als bioscoop- en speelzaal voor de kinderen. De positieve reacties die dit oplevert, is de directe aanleiding voor dit onderzoek. Het managementprobleem van de organisatie is echter dat kinderanimatie ontbreekt en er geen overkoepelend concept is die het hotel aantrekkelijk kan maken voor de doelgroep families met kinderen. Om een advies te kunnen geven is er allereerst onderzoek gedaan naar de hoofdvraag: “Welke services, met betrekking tot kinderanimatie, kunnen extra waarden creëren voor de gastbeleving van families met kinderen bij Golden Tulip Arnhem-Doorwerth?” Er is gekozen om voor dit onderzoek gebruik te maken van een mixed method. Het kwantitatieve gedeelte heeft met het gebruik van een vragenlijst onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van gasten voor kinderanimatie. Het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek heeft door middel van diepte interviews onderzoek gedaan naar kennis over kinderanimatie en beleving bij diverse instellingen. Deze diepte interviews hebben plaatsgevonden bij Deventer musea, Libema vakantiepark Dierenbos, Ikea Duiven, kinderafdeling van Deventer Ziekenhuis, opleiding recreatie van ROC A12, BSO de speelboerderij en vakantiepark Molenheide.
Voordat het veldonderzoek is gestart, is er kennis opgedaan over de onderzoeksvariabelen door een uitgebreid literatuuronderzoek. Gastbeleving is een begrip dat erg veel gebruik wordt in de vrijetijdsbranche. De gastbeleving, ook wel ‘experience’ genoemd, kan worden gezien als het resultaat van gastvrijheid. Over het begrip beleving zijn veel theorieën ontwikkeld. Allereerst kan er worden gezegd dat de aandacht verschuift van goederen en diensten naar belevingen wanneer de welvaart in een land een hoog niveau bereikt. Er kan worden gezegd dat uniciteit belangrijk is, belevingen zijn overigens niet standaardiseerbaar doordat deze worden bepaald door zowel de sociale- en fysieke context als de persoonlijke context van iedere individu. Kinderanimatie is de tweede variabele waar onderzoek naar wordt gedaan in dit rapport. ‘Animatie is de methode om te stimuleren dat in de vrije tijd het plezier, het sociale contact, de vrijblijvende en vriendelijke sfeer en ambiance gerealiseerd worden.’ In dit rapport wordt er met kinderanimatie het vermaak van kinderen bedoeld, dit wordt meestal verzorgd door een gespecialiseerd animatieteam.
Door het gebruik van de vragenlijst zijn er algemene gegevens achterhaald over de families met kinderen die Golden Tulip Arnhem-Doorwerth bezoeken. Meer dan de helft van de ondervraagden heeft een huishouden dat bestaat uit vier personen, daarnaast zijn er gezinnen die bestaan uit een, twee, drie of vijf personen. Als er gekeken wordt naar de afkomst van de steekproef kan er gezegd worden dat de meeste families met kinderen die het hotel bezoeken afkomstig zijn uit de westelijke provincies van Nederland. Het grootste gedeelte van de ondervraagden verblijft in het hotel samen met een partner en kinderen in de leeftijdscategorie vier tot elf jaar. Ruim 82% van de ondervraagden heeft aangegeven dat ze het hotel voor de eerste keer bezoeken. Uit de analyse van de vragenlijst is gebleken dat 48% van de ondervraagden interesse heeft in animatie activiteiten voor de kinderen tijdens een verblijf en het merendeel geeft aan interesse te hebben in een wekelijks
georganiseerde activiteit. Knutsel activiteiten zijn gemiddeld het meest populair, maar ook natuuractiviteiten en thema activiteiten scoren gemiddeld hoog.
Er kan geen uitspraak worden gedaan over de invloed van kinderanimatie op de daadwerkelijke omzet, maar uit interviews is gebleken dat het vermaken van kinderen ervoor zorgt dat mensen eerder zullen terugkeren. Als kinderanimatie wordt toegepast kan informatie over het animatieprogramma worden meegegeven aan gasten bij het inchecken en via een speciale herkenbare website voor kinderen. Als er gebruik wordt gemaakt van een inschrijvingsmethode voor activiteiten, kan er van te voren worden vastgesteld hoeveel deelnemers er zullen zijn. De interviews hebben uitgewezen dat het niet noodzakelijk is om een vaste ruimte speciaal in te richten voor kinderanimatie. Activiteiten voor kinderanimatie kunnen bedacht worden door gebruik te maken van een thema, het seizoen, de actualiteit en feestdagen. Het is belangrijk om de kosten voor activiteiten zo laag mogelijk te houden, omdat het moeilijk is om met animatie een directe omzet te realiseren. Als blijkt dat er veel vraag is naar kinderanimatie kan ervoor gekozen worden om het animatieprogramma uit te besteden aan een professionele organisatie, als eigen personeel ingezet wordt voor kinderanimatie is het verstandig om simpele activiteiten te bieden en is er de mogelijkheid om een stageplek te creëren. Ook kan er gekozen worden voor een ondersteuning bij het opzetten van animatie door een bedrijf als Recrawork.
Het advies voor Golden Tulip Arnhem-Doorwerth is een vernieuwend concept voor kinderanimatie waarbij er simpele activiteiten worden georganiseerd voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Dit wordt gedaan door het eigen personeel met de hulp van stagiaires en ondersteuning van een bedrijf zoals Recrawork. Dit betekent dat de huidige situatie wordt uitgebreid met het organiseren van gezamenlijke activiteiten voor de kinderen die van te voren worden vermeld op de website. Bij dit alternatief wordt er geadviseerd om kinderen te laten inschrijven voor activiteiten. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van creatieve ideeën die naar voren zijn gekomen in het veldonderzoek zoals een kinderpaspoort en een activiteiten map. Om stagiaires te regelen is samenwerking mogelijk met ROC A12 en BSO de speelboerderij staat open voor een samenwerking om activiteiten te organiseren.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingHospitality Business School
PartnersGolden Tulip Arnhem-Doorwerth
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk