De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De kaders van MVO : een onderzoek naar de mogelijke integratie van ethiek & MVO binnen het HBO toerisme onderwijs

De kaders van MVO : een onderzoek naar de mogelijke integratie van ethiek & MVO binnen het HBO toerisme onderwijs

Samenvatting

Het voor u liggende thesisonderzoek is geschreven in opdracht van dhr. R. Welten, Lector van het lectoraat ethiek & MVO.
Aanleiding voor dit onderzoek was de behoefte aan informatie over mogelijkheden om de onderwerpen ethiek & MVO binnen het hoger toeristisch onderwijs te implementeren, in relatie tot trends en ontwikkelingen op het gebied van ethiek & MVO binnen de Nederlandse toerisme sector.
Doel daarbij is de student binnen de toekomstige “mainstream business” een ethisch besef op praktisch niveau mee te geven.
Omdat dit een verkennend onderzoek is, moest in het literatuuronderzoek eerst onderzocht worden wat de begrippen ethiek & MVO betekenen. Ook moest verduidelijkt hoe deze onderwerpen binnen het huidige hoger toeristisch onderwijs worden toegepast. Daarbij werd specifiek gekeken naar de Nederlandstalige HTRO opleiding aan Saxion hogescholen te Deventer.
Soortgelijke hoger toeristische opleidingen moesten worden gevonden om ze met de Saxion HTRO opleiding te kunnen vergelijken. Deze opleidingen werden geselecteerd aan de hand van het Beroeps Opleidingsprofiel voor de Manager Toerisme & Recreatie. Alle scholen moesten deze namelijk als basis voor hun HTRO opleidingen hanteren.
Binnen het veldonderzoek zijn deze opleidingen met elkaar vergeleken. Criterium waren enerzijds de definiëring van de begrippen ethiek & MVO en anderzijds de toepassing van deze begrippen binnen het huidige progamma en de organisatie van de opleidingen.
Ook werd gekeken naar de Nederlandse toerisme sector i.v.m. actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van ethiek & MVO en om te zien hoe de bedrijven tegen een mogelijke integratie van deze onderwerpen binnen het hoger toeristisch onderwijs aankijken.
Uit de conclusies van het veldonderzoek werd duidelijk dat de competenties binnen het gehanteerde Beroeps Opleidingsprofiel, die als basis dienen voor de HTRO opleidingen, nog wel eens ruim geformuleerd zijn. Dit geeft hogescholen de mogelijkheid om deze, indien mogelijk naar eigen inzicht in te vullen. Dit leidt tot grote verschillen tussen de onderzochte HTRO opleidingen m.b.t. de toepassing van ethiek & MVO binnen het progamma en de organisatie.
Wat de integratie van ethiek & MVO betreft hadden de respondenten uit de Nederlandse toerisme sector een duidelijke mening. De houding van de student (d.w.z. de toekomstige medewerker) m.b.t. ethiek & MVO was volgens hen het belangrijkste. Kennis over deze onderwerpen kwam op de tweede en vaardigheden op de derde plaats.
Daarbij is het volgens hen vooral belangrijk dat student een persoonlijke ontwikkeling heeft doorlopen, met als eindresultaat een besef over wie hij nu eigenlijk is, wat hij wil zijn en wat hij in de wereld wil achterlaten.
De plannen om ethiek & MVO binnen de HTRO opleiding te integreren worden dus toegejuicht. Er bestaat wel verschil van mening over hoe toepassing van deze implementatie moet plaatsvinden. Sommige respondenten zijn voorstander van een volledige integratie, sommige denken meer in de richting van een vrije keuze voor de studenten. De student mag dus zelf kiezen of hij het wil of niet.
Verder kwam naar voren dat niet alleen ethiek & MVO van belang zijn, maar ook filosofie als basis voor zowel ethiek als MVO.
De twee groepen respondenten die geïnterviewd werden, kwamen voort uit het onderwijs en de toerisme sector. Alle respondenten waren het eens over het ontwikkelen van een theoretisch kapstok, die als basis zou kunnen dienen moet dienen voor de toepassing van MVO.
Deze conclusies hebben geleid tot het besef dat MVO samen met ethiek en filosofie, binnen het hoger toeristisch onderwijs geïntegreerd moeten worden. Daarbij is het van groot belang dat de student in staat word gesteld om een persoonlijke ontwikkeling door te maken en een eigen visie op het leven het creëren.
Ook is uit het thesisonderzoek gebleken dat de in 2010 ingevoerde ISO26000, een internationale richtlijn voor MVO, de ideale kapstok zou kunnen zijn om MVO binnen het hoger toeristisch onderwijs te implementeren.
Filosofie en ethiek moeten echter wel de kaders van MVO vormen en zijn dus essentieel bij de ontwikkeling van verschillende implementatie mogelijkheden.
Door het vergelijken van verschillende mogelijkheden, middels opgestelde criteria, is uiteindelijk naar voren gekomen dat de meest efficiënte manier om de onderwerpen filosofie, ethiek en MVO in de HTRO opleiding te integreren een combinatie is van meerdere stappen.
Daarbij dient de Context & Content lijst van de HTRO opleiding aan Saxion te Deventer als middel om ethiek & MVO binnen het progamma van de opleiding te integreren. Daarbij mag het doel, de studenten de gelegenheid te geven om zelf een mening te vormen over ethiek & MVO, niet uit het oog worden verloren. Om dit te bereiken is gekozen voor het “Golden circle” model van Simon Sinek. De vragen “Why, How and What”, die op grond van dit model steeds weer beantwoord moeten worden, geven de implementatie van MVO de benodigde diepte, waardoor de kwaliteit van de uiteindelijke implementatie wordt verhoogd.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingHospitality Business School
PartnersKenniscentrum Business Development & Hospitality
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk