De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar zelfredzaamheid Syrische jongvolwassenen asielzoekers

Onderzoek naar zelfredzaamheid Syrische jongvolwassenen asielzoekers

Samenvatting

Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar de zelfredzaamheid van de Syrische jongvolwassenen. Er wordt gekeken naar wat zij onder zelfredzaamheid verstaan, wat er wordt aangeboden door het COA om dit te bevorderen en of de bewoners op de hoogte zijn van de hulp die het COA aanbiedt. Dit alles met oog op de toekomst, het leven in de Nederlandse maatschappij. Dit wordt middels theorie en interviews in kaart gebracht. Het onderzoek is van kwalitatieve aard. Er is gebruik gemaakt van bestaande literatuur. Tevens zijn er door middel van interviews meningen en informatie van de bewoners en medewerkers naar voren gekomen. In totaal zijn er drie medewerkers en 9 bewoners geïnterviewd.
Uit de resultaten kwam naar voren wat de Syrische respondenten onder zelfredzaam verstaan. Taal, sociale contacten, een baan hebben, inburgeren en weten hoe de zorginstellingen werken werd als antwoord gegeven. Aan de hand daarvan is het interview vervolgd. Middels de behoeften piramide van Maslow, dat uitgewerkt staat in hoofdstuk 2, zijn er verschillende onderwerpen aan bod gekomen, waaronder; huishoudelijke taken, emotionele problemen, kennis van financiën, sociale contacten, werken, leren en de taal. Bij de drie medewerkers werd er op die gebieden naar het aanbod betreft hulp gevraagd. De aanbevelingen sluiten aan op de resultaten die voortkwamen uit de resultaten van de interviews. Er zijn in totaal vijf aanbevelingen gedaan. Deze zijn gericht op taal, sociaal netwerk met Nederlanders, ondersteuning richting het werkveld, kennis over financiële zaken en het niet gebruik maken van professionele hulp bij psychische- en/of psychosociale problemen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk