De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tevredenheidsonderzoek Buitenschoolse begeleiding

Tevredenheidsonderzoek Buitenschoolse begeleiding

Samenvatting

Het onderzoek wordt in opdracht van het Kenniscentrum AD(H)D en ASS uitgevoerd. Het meten van tevredenheid is op het moment een bekend fenomeen in de zorg. Dit is niet altijd zo geweest, sinds een tiental jaar is het betrekken van ouders bij beslissingen omtrent de hulp en het verzamelen van informatie over hun ervaringen steeds belangrijker geworden. Dit is deels voortgekomen uit ervaringen vanuit het werkveld en deels uit de (nieuwe) wetgevingen en beleidsontwikkelingen die zijn ontwikkeld. Uit onder andere deze informatie is de onderzoeksvraag voortgevloeid: “In hoeverre zijn de ouders en/of verzorgers van de cliënten onder de 18 tevreden over de hulpverlening die aangeboden wordt op de Buitenschoolse begeleiding bij het Kenniscentrum AD(H)D en ASS?”. De belangrijkste factoren van tevredenheid zijn het contact met de hulpverlener, deskundigheid van de hulpverlener, verloop van de hulp, verstrekken van informatie en de doelen & het resultaat (Jurrius, Havinga & Strating, 2007). Deze determinanten zijn gemeten aan de hand van de vragenlijst Cliënten-toets (C-toets) voor ouders en/of verzorgers (Jurrius et al., 2007). Door middel van beschrijvende statistiek wordt er gekeken in welke mate de ouders van de cliënten tevreden zijn. Vervolgens wordt er middels de Mann-Whitney U-test onderzocht of er significante verschillen zijn. Er wordt getest of er significante verschillen zijn tussen de tevredenheid van de locatie Tiel en de locatie Nijmegen. En er wordt gekeken naar eventuele verschillen tussen de ouders van cliënten met de diagnose AD(H)D of ASS.
Er kan geconcludeerd worden dat de ouders in het algemeen tevreden zijn over de hulpverlening van de Buitenschoolse begeleiding. Er zijn geen significante verschillen gevonden in tevredenheid tussen de locatie in Tiel en de locatie in Nijmegen. Ook zijn er geen verschillen gevonden in tevredenheid tussen ouders van cliënten met de diagnose AD(H)D of ASS. Een beperking van dit onderzoek is de kleine respondentengroep die uiteindelijk hebben deelgenomen. Dit tast de betrouwbaarheid van de resultaten aan. Om een volledig beeld te creëren van de tevredenheid op de buitenschoolse begeleiding wordt er aangeraden om in een vervolgonderzoek de tevredenheid van alle cliënten die hulp ontvangen in kaart te brengen. Een andere aanbeveling is dat er acties ondernomen worden betreft de aandachtspunten die blijken uit dit onderzoek. Personeelstekort is het aandachtspunt met de meeste prioriteit. Een aanrader voor de organisatie is om een beleid te ontwikkelen waarin de visie op cliëntenfeedback en kwaliteitszorg beschreven zijn. Dit maakt het voor de organisatie makkelijker om de cliëntenfeedback in het vervolg op een systematische manier vorm te geven.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2019-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk